img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?
img

ĐÁP ÁN SỰ KIỆN "TRUY TÌM NHÀ THÔNG THÁI" LỚP 1 - TUẦN 4 THÁNG 1

Tác giả MyNH2 10:21 31/01/2024 1,491 Tag Lớp 1

Các bạn học sinh lớp 1 ơi! Các bạn đã tham gia sự kiện "Truy tìm nhà thông thái" tuần 4 tháng 1 diễn ra vào ngày 28/01 vừa qua chưa? Các bạn làm đúng bao nhiêu câu trên tổng số 15 câu nhỉ? Giờ chúng mình hãy cùng đối chiếu đáp án nhé!

ĐÁP ÁN SỰ KIỆN
Mục lục bài viết
{{ section?.element?.title }}
{{ item?.title }}
Mục lục bài viết x
{{section?.element?.title}}
{{item?.title}}

Câu 1: 

Đáp án: A

Giải thích: mother: mẹ

Câu 2:

Đáp án: D

Audio: monkey

Giải thích: monkey: con khỉ

Câu 3:

Đáp án: C. đứng, trứng.

Giải thích: đứngtrứng có cùng vần ưng.

Câu 4:

Đáp án: A. g.

Giải thích: Câu đúng: Bố đưa anh Hai ra ga tàu.

Câu 5: 

Câu 6: 

Câu 7: 

Đáp án: B

Giải thích: bear: con gấu

Câu 8: 

Đáp án: C

Audio: That's a mango.

Giải thích: That's a mango.: Đó là quả xoài. 

Cấu trúc: That's a ......: Đó là ......

Câu 9:

Đáp án: B. âu yếm.

Giải thích: Câu đúng: Cô âu yếm nhìn bé.

Câu 10:

Đáp án: A. học sinh.

Câu 11:

Câu 12: 

Câu 13:

Đáp án: B

Audio: Bill: What animal is it?

           Ann: It's a monkey.

Giải thích: Bill: What animal is it?: Nó là con vật gì? 

                 Ann: It's a monkey.: Nó là con khỉ

Cấu trúc: What animal is it?: Nó là con vật gì? 

                It's a .....: Nó là .....

Câu 14:

Đáp án: B. Không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài.

Câu 15: 

--------------------------------------------------------------

Và đó là đáp án của sự kiện "Truy tìm nhà thông thái" - Tuần 4 tháng 1, các con làm đúng được bao nhiêu câu nhỉ? Gợi ý của tuần này:

| đánh giá
Bình luận
  • {{comment.create_date | formatDate}}
Hotline: 0987810990