img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?
img

ĐÁP ÁN SỰ KIỆN "TRUY TÌM NHÀ THÔNG THÁI" LỚP 2 - TUẦN 4 THÁNG 1

Tác giả MyNH2 10:36 31/01/2024 2,111 Tag Lớp 2

Các bạn học sinh lớp 2 ơi! Các bạn đã tham gia sự kiện "Truy tìm nhà thông thái" tuần 4 tháng 1 diễn ra vào ngày 28/01 vừa qua chưa? Các bạn làm đúng bao nhiêu câu trên tổng số 15 câu nhỉ? Giờ chúng mình hãy cùng đối chiếu đáp án nhé!

ĐÁP ÁN SỰ KIỆN
Mục lục bài viết
{{ section?.element?.title }}
{{ item?.title }}
Mục lục bài viết x
{{section?.element?.title}}
{{item?.title}}

Câu 1: 

Đáp án: A

Giải thích: zoo: sở thú

Câu 2:

Đáp án: C

Audio: lizard

Giải thích: lizard: con thằn lằn

Câu 3:

Đáp án: B. cây lúa.

Giải thích: Đáp án A, C, D là cây ăn quả; đáp án B là cây lương thực.

Câu 4:

Đáp án: D. cây cối.

Giải thích: Đáp án A, B, C là từ chỉ đặc điểm; đáp án D là từ chỉ sự vật.

Câu 5: 

Đáp án: A. 3 x 4 = 12

Giải thích: 3 + 3 + 3 + 3 = 3 x 4 = 12

Câu 6: 

Đáp án: B. 2 x 5 

Giải thích: 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 2 x 5 = 10

Câu 7: 

Đáp án: D

Giải thích: zebra: con ngựa vằn

Câu 8: 

Đáp án: B

Giải thích: Do you like the lizard?: Cậu có thích con thằn lằn không? 

                  Yes, I do.: Có, tớ thích con thằn lằn.

Cấu trúc: Do you like .......?: Cậu có thích .... không?

                Yes, I do.: Có, tớ có thích .....

                No, I don't.: Không, tớ không thích ....

Câu 9:

Đáp án: A. Vườn cây của bà rất tươi tốt.

Giải thích: Đáp án A là câu nêu đặc điểm; đáp án B, D là câu nêu hoạt động; đáp án C là câu giới thiệu.

Câu 10:

Đáp án: B. cây đào, cây cam, cây quýt.

Câu 11:

Đáp án: C. 16

Giải thích: 

Ta có phép nhân : 2 x 8 = 16

Vậy tích của hai thừa số đó bằng 16.

Câu 12: 

Đáp án: A. 14

Giải thích: Vì hai số liên tiếp hơn kém nhau 2 đơn vị nên số thích hợp điền vào chỗ chấm là 14.

Câu 13:

Đáp án: C

Audio: Bill: Do you like the zebu?

           Ann: No, I don't. 

Giải thích: Bill: Do you like the zebu?: Cậu có thích con bò u không? 

                 Ann: No, I don't.: Không, tớ không thích con bò u. 

Câu 14:

Đáp án: C. Không nên nói dối.

Câu 15: 

Đáp án: D. <

Giải thích: 

4 x 2 = 8

Vì 8 < 9 nên 4 x 2 < 9

--------------------------------------------------------------

Và đó là đáp án của sự kiện "Truy tìm nhà thông thái" - Tuần 4 tháng 1, các con làm đúng được bao nhiêu câu nhỉ? Gợi ý của tuần này:

| đánh giá
Bình luận
  • {{comment.create_date | formatDate}}
Hotline: 0987810990