img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?
img

ĐÁP ÁN SỰ KIỆN "TRUY TÌM NHÀ THÔNG THÁI" LỚP 2 - TUẦN 4 THÁNG 5

Tác giả BTV Hạnh 16:19 29/05/2024 238 Tag Lớp 2

Các bạn học sinh lớp 2 ơi! Các bạn đã tham gia sự kiện "Truy tìm nhà thông thái" tuần 4 tháng 5 diễn ra vào ngày 26/05 vừa qua chưa? Các bạn làm đúng bao nhiêu câu trên tổng số 15 câu nhỉ? Giờ chúng mình hãy cùng đối chiếu đáp án nhé!

ĐÁP ÁN SỰ KIỆN
Mục lục bài viết
{{ section?.element?.title }}
{{ item?.title }}
Mục lục bài viết x
{{section?.element?.title}}
{{item?.title}}

Câu 1: 

Đáp án: A

Giải thích: eyes: đôi mắt

Câu 2: 

Đáp án: C

Audio: He has a short hair.

Giải thích: He has a short hair.: Anh ấy có mái tóc ngắn.

Câu 3: 

Đáp án: C. thu gom rác

Câu 4:

Đáp án: D. cây đàn, bàn ghế, vườn hoa

Câu 5: 

Đáp án: C. Khối trụ

Câu 6:

Đáp án: C. 5

Câu 7:

Đáp án: A

Giải thích: mouth: miệng

Câu 8:

Đáp án: D

Audio: I have big eyes.

Giải thích: I have big eyes.: Tớ có đôi mắt to.

Câu 9:

Đáp án: A. Các bác ngư dân ra khơi đánh cá.

Giải thích:

- B. Câu giới thiệu

- C, D. Câu nêu đặc điểm

Câu 10: 

Đáp án: B. Ở đâu?

Câu 11:

Đáp án: A. 61 km

Giải thích: 

Quãng đường từ nhà bác Tùng đến thành phố dài số ki-lô-mét là: 

                                         19 + 42 = 61 (km)

                                                 Đáp số: 61 km

Câu 12:

Đáp án: D. 205

Câu 13:

Đáp án: C

Audio: Sam: Hey, Lily. I'm Sam. I have big eyes. What about you?
           Lily: I have small eyes. Look at my ears!
           Sam: Your ears are so cute! I have short hair.
           Lily: My hair is long. Do you like it?
           Sam: Yes, it's pretty! I have a small nose.
           Lily: My nose is small too. What about your mouth?
           Sam: I have a big mouth. We are so different and fun!

Giải thích: Sam: Hey, Lily. I'm Sam. I have big eyes. What about you?: Heey, Lily. Sam đây. Tớ có đôi mắt to. Còn cậu thì sao?
                 Lily: I have small eyes. Look at my ears!: Tớ có đôi mắt nhỏ. Hãy nhìn vào tai của tớ!
                 Sam: Your ears are so cute! I have short hair.: Đôi tai của cậu thật dễ thương. Tớ có mái tóc ngắn.
                 Lily: My hair is long. Do you like it?: Mái tóc của tớ thì dài. Cậu có thích nó không?
                 Sam: Yes, it's pretty! I have a small nose.: Có, nó rất đẹp! Tớ có một cái mũi nhỏ.
                 Lily: My nose is small too. What about your mouth?: Mũi của tớ cũng nhỏ. Vậy miệng của cậu thì sao?
                 Sam: I have a big mouth. We are so different and fun!: Tớ có cái miệng lớn. Chúng ta thật khác biệt, thú vị quá!

Câu 14:

Đáp án: C. Không thích tắm.

Câu 15: 

Đáp án: D. 6

| đánh giá
Bình luận
  • {{comment.create_date | formatDate}}
Hotline: 0987810990