img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?
img

ĐÁP ÁN SỰ KIỆN "TRUY TÌM NHÀ THÔNG THÁI" LỚP 3 - TUẦN 1 THÁNG 7

Tác giả Ngọc Hà 12:26 11/07/2024 354 Tag Lớp 3

Các bạn học sinh lớp 3 ơi! Các bạn đã tham gia sự kiện "Truy tìm nhà thông thái" tuần 1 tháng 7 diễn ra vào ngày 07/07 vừa qua chưa? Các bạn làm đúng bao nhiêu câu trên tổng số 15 câu nhỉ? Giờ chúng mình hãy cùng đối chiếu đáp án nhé!

ĐÁP ÁN SỰ KIỆN
Mục lục bài viết
{{ section?.element?.title }}
{{ item?.title }}
Mục lục bài viết x
{{section?.element?.title}}
{{item?.title}}

Câu 1:

Đáp án:C

Giải thích: knight: kỵ sĩ

Câu 2:

Đáp án: D

Audio: In the story, the fairy helps the princess.

Giải thích: In the story, the fairy helps the princess.: Trong truyện, nàng tiên giúp đỡ công chúa.

Câu 3:

Đáp án: C. học sinh.

Câu 4:

Đáp án: B. hoa quả

Giải thích: A, C, D là từ chỉ hoạt động, B là từ chỉ sự vật.

Câu 5:

Đáp án: B

Giải thích: 3 dm 12 cm = 30 cm + 12 cm = 42 cm

Câu 6: 

Đáp án: C

Giải thích: 999 m\(\Large l\) + 1 m\(\Large l\) = 1 000 m\(\Large l\) = 1 \(\Large l\)

Câu 7: 

Đáp án: B

Giải thích: witch: phù thủy

Câu 8: 

Đáp án: B

Audio: prince

Giải thích: prince: hoàng tử

Câu 9:

Đáp án: D. hơn

Câu 10: 

Đáp án: C. 4

Giải thích: ngủ, nảy, đẻ, ấp

Câu 11:

Đáp án: B

Giải thích: Mỗi tủ có số quyển sách là:

                           360 : 2 = 180 (quyển)

                 Mỗi ngăn có số quyển sách là:

                           180 : 3 = 60 (quyển)

                                      Đáp số: 60 quyển sách

Câu 12: 

Đáp án: D

Giải thích: Ngày thứ hai bán được số ki-lô-gam gạo là:

                             2 318 x 3 = 6 954 (kg)

                 Cả hai ngày bán được số ki-lô-gam gạo là:

                             2 318 + 6 954 = 9 272 (kg)

                                        Đáp số: 9 272 kg gạo

Câu 13:

Đáp án: C

Audio:

Tom: Who's your favourite character in the story, Jane?
Jane: My favourite character is the princess. She is kind and brave.
Tom: I like the prince. He is very courageous.
Jane: Yes, and the fairy helps them both in the story.
Tom: Who is the villain in the story?
Jane: The witch. She is very wicked.

Giải thích:

Tom: Who's your favourite character in the story, Jane?: Nhân vật bạn yêu thích nhất trong câu chuyện là ai, Jane?
Jane: My favourite character is the princess. She is kind and brave.: Nhân vật tớ yêu thích nhất là công chúa. Cô ấy tốt bụng và dũng cảm.
Tom: I like the prince. He is very courageous.: Tớ thích hoàng tử. Anh ấy rất can đảm.
Jane: Yes, and the fairy helps them both in the story.: Đúng vậy, và bà tiên đã giúp đỡ cả hai trong câu chuyện.
Tom: Who is the villain in the story?: Ai là nhân vật phản diện trong câu chuyện?
Jane: The witch. She is very wicked.: Phù thủy. Bà ấy rất độc ác.

Câu 14:

Đáp án: D. không nên kiêu căng, khoác lác.

Câu 15: 

Đáp án: D

Giải thích: Diện tích mẩu giấy hình vuông được cắt ra là:

                           2 x 2 = 4 (\(\Large cm^2\))

                 Diện tích phần còn lại của tờ giấy là:

                           10 - 4 = 6 (\(\Large cm^2\))

                                      Đáp số: 6 \(\Large cm^2\)

--------------------------------------------------------------

Và đó là đáp án của sự kiện "Truy tìm nhà thông thái" - Tuần 1 tháng 7, các con làm đúng được bao nhiêu câu nhỉ? Gợi ý của tuần này:

| đánh giá
Bình luận
  • {{comment.create_date | formatDate}}
Hotline: 0987810990