img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?
img

ĐÁP ÁN SỰ KIỆN "TRUY TÌM NHÀ THÔNG THÁI" LỚP 3 - TUẦN 2 THÁNG 11

Tác giả MyNH2 17:07 15/11/2023 2,189 Tag Lớp 3

Các bạn học sinh lớp 3 ơi! Các bạn đã tham gia sự kiện "Truy tìm nhà thông thái" tuần 2 tháng 11 diễn ra vào ngày 12/11 vừa qua chưa? Các bạn làm đúng bao nhiêu câu trên tổng số 15 câu nhỉ? Giờ chúng mình hãy cùng đối chiếu đáp án nhé!

ĐÁP ÁN SỰ KIỆN
Mục lục bài viết
{{ section?.element?.title }}
{{ item?.title }}
Mục lục bài viết x
{{section?.element?.title}}
{{item?.title}}

Câu 1:

Đáp án: B.

Giải thích: playground: sân chơi.

Câu 2:

Đáp án: C. art room.

Audio: Is this our art room?

Giải thích: Is this our art room?: Đây là phòng học mỹ thuật của chúng ta phải không?

Câu 3:

Đáp án: B. Từ chỉ đặc điểm

Câu 4:

Đáp án: D. mịn màng

Giải thích: Đáp án A, B, C là từ chỉ sự vật. 

Câu 5:

Đáp án: D. 69

Giải thích: 23 x 3 = 69

Câu 6:

Đáp án: C. 21 cm

Giải thích: 7 cm được gấp lên 3 lần thì có giá trị là:

                              7 cm x 3 = 21 cm

Câu 7:

Đáp án: D. No, it isn't.

Giải thích: Is this our gym?: Đây là phòng thể dục của chúng ta phải không?

                - No, it isn't.: Không phải.

- Cấu trúc: Is this our ...?: Đây là ... của chúng ta phải không?

               => Yes, it is.: Đúng vậy.

                    No, it isn't: Không phải.

Câu 8:

Đáp án: A. music room.

Audio: Let's go to the music room. - Ok. Let's go.

Giải thích: Let's go to the music room.: Chúng ta hãy cũng đến phòng học nhạc đi.

               - Ok. Let's go.: Nhất trí. Đi nào.

Câu 9:

Đáp án: C. xanh thẳm

Câu 10:

Đáp án: B. 2

Giải thích: Các từ chỉ đặc điểm: mát, tròn xoe.

Câu 11:

Đáp án: B. 96 chỗ

Giải thích: Trong phòng họp có tất cả số chỗ ngồi là:

                               6 x 16 = 96 (chỗ)

                                              Đáp số: 96 chỗ ngồi

Câu 12:

Đáp án: A. 25 tuổi

Giải thích: Số tuổi của mẹ là:

                               5 x 5 = 25 (tuổi)

                                              Đáp số: 25 tuổi

Câu 13:

Đáp án: D. computer room/ library.

Audio: Is this our computer room? - No, it isn't. It's a library.

Giải thích: Is this our computer room?: Đây có phải là phòng máy tính của chúng ta không?

               => No, it isn't. It's a library.: Không phải. Nó là phòng thư viện.

Câu 14:

Đáp án: C. Không nên khinh thường người khác.

Câu 15:

Đáp án: D. 7

Giải thích: 24 x 3 = 72

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Và đó là đáp án của sự kiện "Truy tìm nhà thông thái" - Tuần 1 tháng 11, các con làm đúng được bao nhiêu câu nhỉ?
Gợi ý về từ khóa tuần này:

| đánh giá
Bình luận
  • {{comment.create_date | formatDate}}
Hotline: 0987810990