img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?
img

ĐÁP ÁN SỰ KIỆN "TRUY TÌM NHÀ THÔNG THÁI" LỚP 5 - TUẦN 4 THÁNG 1

Tác giả MyNH2 13:33 31/01/2024 1,728 Tag Lớp 5

Các bạn học sinh lớp 5 ơi! Các bạn đã tham gia sự kiện "Truy tìm nhà thông thái" tuần 4 tháng 1 diễn ra vào ngày 28/01 vừa qua chưa? Các bạn làm đúng bao nhiêu câu trên tổng số 15 câu nhỉ? Giờ chúng mình hãy cùng đối chiếu đáp án nhé!

ĐÁP ÁN SỰ KIỆN
Mục lục bài viết
{{ section?.element?.title }}
{{ item?.title }}
Mục lục bài viết x
{{section?.element?.title}}
{{item?.title}}

Câu 1: 

Đáp án: C

Giải thích: run down the stairs: chạy xuống cầu thang

Câu 2:

Đáp án: A

Audio: Don't play with the knife.

Giải thích: Don't play with the knife.: Đừng nghịch dao.

Cấu trúc: Don't play with....: Đừng nghịch....

Câu 3:

Đáp án: A. Quan hệ nguyên nhân - kết quả. 

Câu 4:

Đáp án: C. Vì ... nên ...

Câu 5: 

Đáp án: C. 94,2m

Giải thích:

Chu vi hình tròn đó là:

          15 x 2 x 3,14 = 94,2 (m)

                    Đáp số: 94,2m

Câu 6: 

Đáp án: B. 28,26\(\Large cm^2\)

Giải thích:

Diện tích ông mặt trời mà Phương vẽ là:

          3 x 3 x 3,14 = 28,26 (\(\Large cm^2\))

                      Đáp số: 28,26\(\Large cm^2\)

Câu 7: 

Đáp án: D

Audio: Bill: Don't climb the tree.

           Ann: Ok, I won't

Giải thích: Bill: Don't climb the tree.: Đừng trèo cây. 

                 Ann: Ok, I won't.: Được rồi, tớ sẽ không trèo cây. 

Câu 8: 

Đáp án: B

Giải thích: Why shouldn't I touch the stove?: Tại sao tớ không nên nghịch bếp ga? 

                 Because you may get a burn.: Bởi vì cậu có thể bị bỏng.

Cấu trúc: Why shouldn't I .........? Tại sao tớ không nên ......?

                Because ......: Bởi vì ......

Câu 9:

Đáp án: A. Do bạn Minh đi học muộn nên bạn bị cô giáo nhắc nhở.

Câu 10: 

 

Đáp án: C. Nhờ... nên...

Câu 11:

Đáp án: D. 3,14\(\Large m^2\)

Giải thích:

Bán kính của cái bàn đó là:

          628 : 3,14 : 2 = 100 (cm)

Diện tích của cái bàn đó là:

          100 x 100 x 3,14 = 31 400 (\(\Large cm^2\))

Đổi: 31 400\(\Large cm^2\) = 3,14\(\Large m^2\)

                            Đáp số: 3,14\(\Large m^2\)

Câu 12: 

Đáp án: A. 615,44\(\Large cm^2\)

Giải thích:

Độ dài cạnh của hình tròn đó là:

          87,92 : 3,14 : 2 = 14 (\(\Large cm^2\))

Diện tích hình tròn đó là:

          14 x 14 x 3,14 = 615,44 (\(\Large cm^2\))

                      Đáp số: 615,44\(\Large cm^2\)

Câu 13:

Đáp án: B

Audio: Bill: Hi, Ann. What are you doing?

           Ann: I'm cutting the cabbage.

           Bill: Don't play with the knife. It's dangerous.

           Ann: Why shouldn't I play with the knife?

           Bill: Because you may cut yourself.

           Ann: Ok, I won't.

Giải thích: Bill: Hi, Ann. What are you doing?: Chào Ann. Cậu đang làm gì thế? 

                 Ann: I'm cutting the cabbage.: Tớ đang cắt cải bắp. 

                 Bill: Don't play with the knife. It's dangerous.: Đừng nghịch dao. Nó rất nguy hiểm.

                 Ann: Why shouldn't I play with the knife?: Tại sao tớ không nên nghịch dao?

                 Bill: Because you may cut yourself.: Bởi vì cậu có thể bị đứt tay. 

                 Ann: Ok, I won't.: Được rồi, tớ sẽ không nghịch dao nữa. 

Cấu trúc: What is/are ...... doing?: .....đang làm gì thế?

Câu 14:

Đáp án: D. Nên nghe lời mẹ dặn.

Câu 15: 

Đáp án: B. 6,1544\(\Large m^2\)

Giải thích:

Bán kính miệng giếng là:

          2,8 : 2 = 1,4 (m)

Người ta cần số mét vuông lưới là:

          1,4 x 1,4 x 3,14 = 6,1544 (\(\Large m^2\))

                      Đáp số: 6,1544\(\Large m^2\)

--------------------------------------------------------------

Và đó là đáp án của sự kiện "Truy tìm nhà thông thái" - Tuần 4 tháng 1, các con làm đúng được bao nhiêu câu nhỉ? Gợi ý của tuần này:

Khoá học tốt Toán 5

Khóa học bổ trợ giúp con lấp đầy lỗ hổng kiến thức, hiểu sâu nhớ lâu kiến thức mới để đạt điểm cao trong các bài kiểm tra.

2.900.000
Chỉ còn 2.600.000
Chỉ còn 2 ngày
| đánh giá
Bình luận
  • {{comment.create_date | formatDate}}
Hotline: 0987810990