img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?
img

ĐÁP ÁN SỰ KIỆN "TRUY TÌM NHÀ THÔNG THÁI" LỚP 5 - TUẦN 5 THÁNG 6

Tác giả TrangPTT6 16:42 03/07/2024 786 Tag Lớp 5

Các bạn học sinh lớp 5 ơi! Các bạn đã tham gia sự kiện "Truy tìm nhà thông thái" tuần 5 tháng 6 diễn ra vào ngày 30/06 vừa qua chưa? Các bạn làm đúng bao nhiêu câu trên tổng số 15 câu nhỉ? Giờ chúng mình hãy cùng đối chiếu đáp án nhé!

ĐÁP ÁN SỰ KIỆN
Mục lục bài viết
{{ section?.element?.title }}
{{ item?.title }}
Mục lục bài viết x
{{section?.element?.title}}
{{item?.title}}

Câu 1: 

Đáp án: C

Audio: Mechanic.: Thợ sửa xe ô tô. 

Câu 2:

Đáp án: D

Audio: Lifeguard

Giải thích: Lifeguard.: nhân viên cứu hộ. 

Câu 3:

Đáp án: D. như

Câu 4:

Đáp án: C. Chịu thương chịu khó.

Câu 5: 

Đáp án: A. <

Câu 6: 

Đáp án: C. 42,875\(\Large m^3\)

Câu 7: 

Đáp án: B

Giải thích: What would he like to be in the future?: Anh ấy muốn làm gì trong tương lai?

                 He would like to be a carpenter.: Anh ấy muốn làm thợ mộc. 

Câu 8: 

Đáp án: C

Audio: She would like to be an archeologist in the future.

Giải thích: She would like to be an archeologist in the future.: Cô ấy muốn làm nhà khảo cổ học trong tương lai. 

Câu 9:

Đáp án: B. chúng

Câu 10: 

Đáp án: D. lá cây

Câu 11:

Đáp án: B. 29 000

Câu 12: 

Đáp án: D. 2210 lít

Câu 13:

Đáp án: C

Audio: 

Tom: Hi, Sarah. What would you like to be in the future?
Sarah: Hi, Tom. I would like to be an archeologist. How about you?
Tom: I would like to be a lifeguard. I love swimming and helping people.
Sarah: That sounds great! Why do you want to be a lifeguard?
Tom: Because I enjoy being at the beach and ensuring everyone is safe.
Sarah: That’s a good reason. Do you have any other dream jobs?
Tom: Yes, I also think being a postman would be fun.

Giải thích: 

Tom: Hi, Sarah. What would you like to be in the future?: Xin chào Sarah. Bạn muốn làm gì trong tương lai?
Sarah: Hi, Tom. I would like to be an archeologist. How about you?: Xin chào Tom. Mình muốn làm nhà khảo cổ học. Còn bạn thì thế nào?
Tom: I would like to be a lifeguard. I love swimming and helping people.: Mình muốn làm nhân viên cứu hộ. Mình thích bơi và giúp đỡ mọi người. 
Sarah: That sounds great! Why do you want to be a lifeguard?: Nghe hay đấy! Tại sao bạn muốn làm nhân viên cứu hộ?
Tom: Because I enjoy being at the beach and ensuring everyone is safe.: Bởi vì mình thích ở bãi biển và đảm bảo mọi người an toàn. 
Sarah: That’s a good reason. Do you have any other dream jobs?: Đó là một lý do tốt. Bạn có công việc mơ ước nào khác không?
Tom: Yes, I also think being a postman would be fun.: Có, mình cũng nghĩ làm người đưa thư sẽ rất vui. 

Cấu trúc: 

1) Do you have any other dream jobs?: Bạn có công việc mơ ước nào khác không?

2) Why do you want to be a/ an ...?: Tại sao bạn muốn làm ...?

    Because I ...: Bởi vì mình ...

3) What would you like to be in the future?: Bạn muốn làm gì trong tương lai?

    I would like to be a/ an ...: Mình muốn làm ...               

Câu 14:

Đáp án: C. Không nên ích kỉ mà biết chia sẻ niềm vui với mọi người.

Câu 15: 

Đáp án: A. 2,25\(\Large m^3\)

--------------------------------------------------------------

Và đó là đáp án của sự kiện "Truy tìm nhà thông thái" - Tuần 5 tháng 6, các con làm đúng được bao nhiêu câu nhỉ? Gợi ý của tuần này:

 

Khoá học tốt Toán 5

Khóa học bổ trợ giúp con lấp đầy lỗ hổng kiến thức, hiểu sâu nhớ lâu kiến thức mới để đạt điểm cao trong các bài kiểm tra.

Đã đăng ký
| đánh giá
Bình luận
  • {{comment.create_date | formatDate}}
Hotline: 0987810990