img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?
img

ĐÁP ÁN SỰ KIỆN "TRUY TÌM NHÀ THÔNG THÁI" LỚP 7 - TUẦN 1 THÁNG 7

Tác giả BTV GIA SƯ 14:16 10/07/2024 216 Tag Lớp 7

Các bạn học sinh lớp 7 ơi! Các bạn đã tham gia sự kiện "Truy tìm nhà thông thái" tuần 1 tháng 7 diễn ra vào ngày 07/07 vừa qua chưa? Các bạn làm đúng bao nhiêu câu trên tổng số 15 câu nhỉ? Giờ chúng mình hãy cùng đối chiếu đáp án nhé!

ĐÁP ÁN SỰ KIỆN
Mục lục bài viết
{{ section?.element?.title }}
{{ item?.title }}
Mục lục bài viết x
{{section?.element?.title}}
{{item?.title}}

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Hướng dẫn giải
Đặt hóa trị của Fe là x.
→ $\Large {\mathbf{F}}{{\mathbf{e}}_{\mathbf{2}}}{{\mathbf{O}}_{\mathbf{3}}}$ còn có thể viết là $\Large Fe_2^xO_3^{II}$
Theo quy tắc hóa trị: 2.x = 3.II → x = III

Câu 7

Hướng dẫn: 
Các kết quả có thể xảy ra là: $\Large A = \left\{ {SS,SN,NS,NN} \right\}$
Xác suất của biến cố “Hai lần gieo đồng xu đều xuất hiện mặt ngửa” là $\Large \dfrac{1}{4}.$

Câu 8

Hướng dẫn: 

Mức độ ô nhiễm tiếng ồn phụ thuộc vào độ to, tần số dao động của âm và hướng truyền của âm thanh.

Câu 9

Câu 10

Hướng dẫn: 

Có thể nhân giống cây khoai tây bằng thân củ: Để củ khoai tây nơi ẩm ướt, thiếu ánh sáng, củ khoai tây sẽ nảy mầm hình thành nên cây mới.

Câu 11

Câu 12

Hướng dẫn giải
Gọi CTHH chung là $\Large A{l_x}{O_y}$
Theo quy tắc hóa trị: III.x = II.y $\Large \Rightarrow \dfrac{x}{y} = \dfrac{2}{3}$  
Ta được x = 2, y = 3 → CTHH: $\Large A{l_2}{O_3}$

Câu 13

Hướng dẫn: 
Diện tích xung quanh của lịch là: $\Large (18 + 18 + 7).25 = 1075\left( {c{m^2}} \right)$

Câu 14

Hướng dẫn: 

Bộ phận được khoanh tròn trên củ khoai tây trong hình bên được gọi là chồi mầm, từ chồi mầm có thể phát sinh ra cây mới.

Câu 15

Hướng dẫn: 
Ta có: 
$\Large \begin{gathered}
  5{x^3} - 2{x^2} + 6{x^4} + {x^2} - 7x - 3{x^2} - x + 4 \hfill \\
   = 6{x^4} + 5{x^3} + \left( { - 2{x^2} + {x^2} - 3{x^2}} \right) + \left( { - 7x - x} \right) + 4 \hfill \\
   = 6{x^4} + 5{x^3} - 4{x^2} - 8x + 4 \hfill \\ 
\end{gathered} $

--------------------------------------------------------------

Và đó là đáp án của sự kiện "Truy tìm nhà thông thái" - Tuần 1 tháng 7, các con làm đúng được bao nhiêu câu nhỉ? Gợi ý của tuần này:

Banner after post bài viết tag lớp 7
| đánh giá
Bình luận
  • {{comment.create_date | formatDate}}
Hotline: 0987810990