img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?
img

ĐÁP ÁN SỰ KIỆN "TRUY TÌM NHÀ THÔNG THÁI" LỚP 9 - TUẦN 2 THÁNG 2

Tác giả BTV GIA SƯ 14:30 20/02/2024 415 Tag Lớp 9

Các bạn học sinh lớp 9 ơi! Các bạn đã tham gia sự kiện "Truy tìm nhà thông thái" tuần 2 tháng 2 diễn ra vào ngày 18/02 vừa qua chưa? Các bạn làm đúng bao nhiêu câu trên tổng số 15 câu nhỉ? Giờ chúng mình hãy cùng đối chiếu đáp án nhé!

ĐÁP ÁN SỰ KIỆN
Mục lục bài viết
{{ section?.element?.title }}
{{ item?.title }}
Mục lục bài viết x
{{section?.element?.title}}
{{item?.title}}

Câu 1.

Đáp án: C
Hướng dẫn:
Quỹ tích các điểm M nhìn đoạn thẳng CD cho trước dưới một góc vuông là đường tròn đường kính CD

Câu 2.

Đáp án B
Hướng dẫn giải: 
Số vòng cuộn thứ cấp ít hơn số vòng cuộn sơ cấp là máy hạ thế
Câu 3.

Đáp án: B

Câu 4. 

Đáp án: A

Câu 5. 

Đáp án: D
Hướng dẫn:
 
Ta có: $\large \widehat A = {50^0} \Rightarrow \widehat B + \widehat C = {130^0}$ nên:
$\large \widehat {BDC} + \widehat {DBC} = \dfrac{{{{130}^0}}}{2} = {65^0} \Rightarrow \widehat {BDC} = {115^0}$
Quỹ tích của điểm D là hai cung chứa góc $\large {115^0}$ dựng trên đoạn BC.
Câu 6. 

Đáp án: C
Giải thích: Zn, Fe, Al là các kim loại trước H trong dãy hoạt động hóa học của kim loại.
Câu 7. 

Đáp án: B
Hướng dẫn: 
Các phương trình bậc hai một ẩn là:
$\large \sqrt 3 {x^2} + 5 = 0$; $\large 2\sqrt 2 {x^2} + 5x = 0$; $\large 3{x^2} - 6x = 0$.
Vậy có 3 phương trình bậc hai một ẩn.
Câu 8. 

Đáp án: D

Câu 9. 

Đáp án: C
Hướng dẫn:
 
Vì $\large C{A^2} + C{B^2} = 100 = A{B^2}$ nên $\large \Delta ABC$ là tam giác vuông tại C hay điểm C luôn nhìn đoạn AB dưới một góc $\large {90^0}$.
Do đó quỹ tích các điểm C là đường tròn đường kính AB = 10cm hay đường tròn tâm M bán kính 5cm.

Câu 10.

D.    4000V
Đáp án A
Hướng dẫn giải:
U1 = 5000 V
N1 = 500 vòng
N2 = 25000 vòng
Ta có:
U1/U2 = N1/N2
<=> 5000/U2 = 5000/2500
=> U2= (5000.2500)/5000= 2500 (V)
Đáp số: 2500V
Câu 11.

Đáp án: C
Hướng dẫn:
$\large \begin{gathered}
  6{x^2} - 6x = 0 \Leftrightarrow 6x\left( {x - 1} \right) = 0 \hfill \\
   \Leftrightarrow \left[ \begin{gathered}
  x = 0 \hfill \\
  x - 1 = 0 \hfill \\ 
\end{gathered}  \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{gathered}
  x = 0 \hfill \\
  x = 1 \hfill \\ 
\end{gathered}  \right. \hfill \\ 
\end{gathered} $
Vậy tích các nghiệm của phương trình là: 1.0=0.
Câu 12. 

Đáp án C
Hướng dẫn giải:
Khi đưa thanh nam châm từ ngoài vào trong cuộn dây thì 1 đèn led sáng và từ trong ra ngoài cuộn dây thì đèn led còn lại sáng
Câu 13. 

Đáp án: B
Hướng dẫn:
Ta có: 
$\large \begin{gathered}
   - 9{x^2} + 30x - 25 = 0 \hfill \\
   \Leftrightarrow 9{x^2} - 30x + 25 = 0 \hfill \\
   \Leftrightarrow {\left( {3x} \right)^2} - 2.3.5x + {5^2} = 0 \hfill \\
   \Leftrightarrow {\left( {3x - 5} \right)^2} = 0 \hfill \\
   \Leftrightarrow 3x - 5 = 0 \hfill \\
   \Leftrightarrow x = \dfrac{5}{3} \hfill \\ 
\end{gathered} $
Vậy phương trình có một nghiệm $\large x = \dfrac{5}{3}$.
Câu 14. 

Đáp án: B

Câu 15.

Đáp án: A.

--------------------------------------------------------------

Và đó là đáp án của sự kiện "Truy tìm nhà thông thái" - Tuần 2 tháng 2, các con làm đúng được bao nhiêu câu nhỉ? Gợi ý của tuần này:

 

 

Banner after post bài viết tag lớp 9
| đánh giá
Bình luận
  • {{comment.create_date | formatDate}}
Hotline: 0987810990