Combo 3 giỏi: Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh

Đề livestream Toán Lớp 3 ngày 31/10: Ôn tập giữa học kì I

Tác giả Hà Anh 22:44 02/12/2020 19,675 Tag Toán 3

Thứ bảy ngày 31/10/2020, thầy Thọ livestream môn toán lớp 3 vào lúc 20 giờ. Phụ huynh và con ghi lại lịch live của thầy để không bỏ lỡ buổi live này nhé!

Đề livestream Toán Lớp 3 ngày 31/10: Ôn tập giữa học kì I

Thứ bảy ngày 31/10/2020, thầy Thọ livestream môn toán lớp 3 vào lúc 20 giờ. Phụ huynh và con ghi lại lịch live của thầy để không bỏ lỡ buổi live này nhé!

Ôn tập giữa học kì I

A. LÝ THUYẾT:

B. TỰ LUẬN:

I. TRẮC NGHIỆM:

Bài 1. Số 405 đọc là :
A. Bốn mươi lăm                    B. Bốn trăm linh lăm
C. Bốn trăm linh năm                D. Bốn mươi năm

Bài 2. Dãy nào dưới đây các số được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn ?
A.    275 ; 527 ; 725 ; 257            B. 257; 527 ; 275 ; 725            
C. 527 ; 257 ; 275 ; 725            D. 257 ; 275 ; 527 ; 725

Bài 3. Kết quả phép chia 96 : 3 là :
A.    32            B. 23            C. 33            D. 22

Bài 4. Biểu thức 35 + 12 x 2 có giá trị là :
B.    94            B. 59            C. 47            D. 24

Bài 5. Khoảng thời gian từ 3 giờ kém 10 phút đến 3 giờ 15 phút là bao nhiêu phút ?
A.    5 phút            B. 30 phút        C. 25 phút        D. 20 phút

Bài 6. Viết số thích hợp vào chỗ chấm :
1/3 của số lớn nhất có hai chữ số giống nhau là …. . 

Bài 7. Viết số thích hợp vào chỗ chấm :
Số dư trong phép chia 52 cho 7 là …. .

Bài 8. Đoạn thẳng AB dài 9cm. Giảm độ dài đoạn thẳng AB đi 3 lần thì được đoạn thẳng PQ. Độ dài đoạn thẳng PQ là :
A.    27cm            B. 6cm            C. 12            D. 3cm

Bài 9. Viết số thích hợp vào chỗ chấm :
Một phép chia có thương là 7 và số dư lớn nhất có thể là 5. Số bị chia của phép chia đó là …. .

Bài 10. Chu vi của hình chữ nhật bên là :


A. 27cm                   B. 50cm
D. 90cm                   D. 54cm     

II. TỰ LUẬN:

Bài 1. Tính :
a)    275 – 27 x 3                b) 308 + 84 : 4

Bài 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm :
    2m 9dm = …dm                4m 8cm = …cm
    8dm 2cm = …cm            3m 60cm = …cm

Bài 3. Cháu 9 tuổi, tuổi ông gấp 7 lần tuổi cháu. Hỏi ông bao nhiêu tuổi ?

Bài 4. Mẹ có 47 bông hoa. Mẹ cắm vào mỗi chiếc lọ 5 bông. Hỏi mẹ cần ít nhất bao nhiêu chiếc lọ để cắm hết số hoa đó ?

Phụ huynh like/ theo dõi fanpage vuihoc.vn để theo dõi các buổi livestream nhé!

Khoá học liên quan

Khoá học tốt Toán 3

Gồm 76 bài giảng bám sát SGK kèm nhiều MINH HOẠ THỰC TẾ, 30 bài giảng ôn tập hè, 3000 câu hỏi luyện tập và 100 đề thi thử.

750.000
Chỉ còn 560.000
Chỉ còn 2 ngày
| đánh giá
Bình luận
  • {{comment.create_date | formatDate}}

750.000

Chỉ còn 560.000

Chỉ còn nốt 2 ngày

ĐĂNG KÝ HỌC

Mục tiêu khóa học

  • HIỂU SÂU 100% kiến thức SGK
  • Tối đa hoá điểm số

Thời gian học

  • 12 tháng kể từ ngày kích hoạt 
  • Từ 1.6.2019: được thêm Khoá học tốt Toán 4

Cấu trúc khóa học

  • 76 clip bài giảng kiểu mới 
  • 30 clip ôn tập hè (tặng kèm)
  • 3000 câu hỏi luyện tập
  • 100 đề thi thử

Hỗ trợ

  • Luôn có thầy cô trợ giảng trợ giúp trong vòng 20 phút