img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?

Full đáp án đề Sinh Học THPT Quốc Gia 2022 (update liên tục)

Tác giả Minh Châu 16:10 24/05/2023 2,226

Xem ngay đáp án đề thi Sinh học THPT Quốc gia 2022 - full 24 mã đề

Full đáp án đề Sinh Học THPT Quốc Gia 2022 (update liên tục)
Mục lục bài viết
{{ section?.element?.title }}
{{ item?.title }}
Mục lục bài viết x
{{section?.element?.title}}
{{item?.title}}

Đề thi Sinh học THPT Quốc gia năm 2022 diễn ra vào ngày 8/7/2022, theo hình thức trắc nghiệm trong tổ hợp thi Tự Nhiên với 40 câu hỏi chia làm 24 mã đề ở nhiều dạng khác nhau mức độ từ dễ đến khó. Sau đây là tổng hợp full đáp án các mã đề Sinh học THPT Quốc gia năm 2022 dành cho phụ huynh và các thí sinh 2k4 tham khảo.

Xem đầy đủ bộ đáp án đề thi THPT Quốc gia các môn tại đây:

1. Mã đề 201 - đáp án đề Sinh học THPTQG 2022

Mã đề 201 - đáp án đề Hoá học THPTQG 2022

2. Mã đề 202 - đáp án đề Sinh học THPTQG 2022

Mã đề 202 - đáp án đề Hoá học THPTQG 2022

3. Mã đề 203 - đáp án đề Sinh học THPTQG 2022

Mã đề 203 - đáp án đề Hoá học THPTQG 2022

4. Mã đề 204 - đáp án đề Sinh học THPTQG 2022

Mã đề 204 - đáp án đề Hoá học THPTQG 2022

5. Mã đề 205 - đáp án đề Sinh học THPTQG 2022

Mã đề 205 - đáp án đề Hoá học THPTQG 2022

6. Mã đề 206 - đáp án đề Sinh học THPTQG 2022

Mã đề 206 - đáp án đề Hoá học THPTQG 2022

7. Mã đề 207 - đáp án đề Sinh học THPTQG 2022

Mã đề 207 - đáp án đề Hoá học THPTQG 2022

8. Mã đề 208 - đáp án đề Sinh học THPTQG 2022

Mã đề 208 - đáp án đề Hoá học THPTQG 2022

9. Mã đề 209 - đáp án đề Sinh học THPTQG 2022

Mã đề 209 - đáp án đề Hoá học THPTQG 2022

10. Mã đề 210 - đáp án đề Sinh học THPTQG 2022

Mã đề 210 - đáp án đề Hoá học THPTQG 2022

11. Mã đề 211 - đáp án đề Sinh học THPTQG 2022

Mã đề 211 - đáp án đề Sinh học THPTQG 2022

12. Mã đề 212 - đáp án đề Sinh học THPTQG 2022

Mã đề 212 - đáp án đề Sinh học THPTQG 2022

13. Mã đề 213 - đáp án đề Sinh học THPTQG 2022

Mã đề 213 - đáp án đề Sinh học THPTQG 2022

14. Mã đề 214 - đáp án đề Sinh học THPTQG 2022

Mã đề 214 - đáp án đề Sinh học THPTQG 2022

15. Mã đề 215 - đáp án đề Sinh học THPTQG 2022

Mã đề 215 - đáp án đề Sinh học THPTQG 2022

16. Mã đề 216 - đáp án đề Sinh học THPTQG 2022

Mã đề 216 - đáp án đề Sinh học THPTQG 2022

17. Mã đề 217 - đáp án đề Sinh học THPTQG 2022

Mã đề 217 - đáp án đề Sinh học THPTQG 2022

18. Mã đề 218 - đáp án đề Sinh học THPTQG 2022

Mã đề 218 - đáp án đề Sinh học THPTQG 2022

19. Mã đề 219 - đáp án đề Sinh học THPTQG 2022

Mã đề 219 - đáp án đề Sinh học THPTQG 2022

20. Mã đề 220 - đáp án đề Sinh học THPTQG 2022

Mã đề 220 - đáp án đề Sinh học THPTQG 2022

21. Mã đề 221 - đáp án đề Sinh học THPTQG 2022

Mã đề 221 - đáp án đề Sinh học THPTQG 2022

22. Mã đề 222 - đáp án đề Sinh học THPTQG 2022

Mã đề 222 - đáp án đề Sinh học THPTQG 2022

23. Mã đề 223 - đáp án đề Sinh học THPTQG 2022

Mã đề 223 - đáp án đề Sinh học THPTQG 2022

24. Mã đề 224 - đáp án đề Sinh học THPTQG 2022

Mã đề 224 - đáp án đề Sinh học THPTQG 2022

>> Xem thêm: Sinh 12: Giải Bài Tập SGK Sinh Học 12 Cực Chi Tiết, Ngắn Gọn

| đánh giá
Bình luận
  • {{comment.create_date | formatDate}}
Hotline: 0987810990