Alo! Giờ nào còn dùng phiên bản này nữa Cập nhật ngay

Toán lớp 3 cộng trừ số có ba chữ số không có nhớ

Tác giả Lê Thị Vân 10:53 16/04/2020 25,720 Tag Lớp 3

Dạng toán lớp 3 cộng, trừ số có ba chữ số (không có nhớ) là dạng toán cơ bản, bước đầu các bé được làm quen với việc tính toán các phép tính ba chữ số.

Toán lớp 3 cộng trừ số có ba chữ số không có nhớ

Để học tốt toán lớp 3 cộng trừ số có ba chữ số (không có nhớ) các bé cần phải nhớ các quy tắc của phép cộng và phép trừ. Sau đây là phần kiến thức và một số dạng toán cộng trừ số có ba chữ số các phụ huynh và học sinh cũng tham khảo

1. Giới thiệu về bài học toán lớp 3 cộng trừ số có ba chữ số

Cộng, trừ số có ba chữ số là việc đi thực hiện các phép tính nhằm tìm ra giá trị

Ví dụ: 100 + 124 = 224

0 cộng 4 bằng 4, viết 4

0 cộng 2 bằng 2, viết 2

1 cộng 1 bằng 2, viết 2

Vậy 100 + 124 = 224

2. Cách cộng trừ số có ba chữ số

2.1 Cách cộng số có ba chữ số

 

cộng số có ba chữ số không có nhớ

2.2 Cách trừ số có ba chữ số

cách trừ số có ba chữ số không nhớ

3. Các dạng bài tập toán lớp 3 cộng trừ số có ba chữ số

3.1. Dạng 1: Tính, đặt tính rồi tính

3.1.1. Phương pháp làm:

Bước 1: Đặt các chữ số thẳng hàng rồi tính

Bước 2: Thực hiện phép tính từ trái qua phải

3.1.2. Bài tập

Bài 1: đặt tính rồi tính

a) 253 + 342

b) 121 + 212

c) 777 + 22

d) 888 + 11

g) 586 - 214

h) 479 - 317

m) 979 - 67

n) 647 - 26

3.1.3. Bài giải

a) 253 + 342 = 595

b) 121 + 212 = 333

c) 777 + 22 = 799

d) 888 + 11 = 899

g) 586 - 214 = 372

h) 479 - 317 = 162

m) 979 - 67 = 912

n) 647 - 26  = 621

3.2. Dạng 2: Bài toán đố

3.2.1. Phương pháp làm:

Bước 1: Đọc và phân tích đề bài

Bước 2: Chú ý với các từ ngữ như: “còn lại”, “tất cả” để xác định đúng các phép tính cần làm

Bước 3. Trình bày lời giải và kết luận

3.2.2. Bài tập

Bài 1: An có 215 viên bi, Bình hơn An 73 viên. Hỏi Bình có bao nhiêu viên bi?

Bài 2: Một cửa hàng bán gạo ngày thứ nhất bán được 399 kg gạo, ngày thứ 2 bán kém hơn ngày thứ nhất 87 kg gạo. Hỏi ngày thứ hai bán được bao nhiêu kg gạo?

Bài 3: Lan có 54 quả bóng bay, Mai có 103 quả bóng bay, số bóng bay của Hương kém hơn tổng số bóng bay của Lan và Mai là 14 quả. Hỏi Hương có bao nhiêu quả bóng bay?

3.2.3. Bài giải

Bài 1

Bình có số viên bi là:

215 + 73 = 288 (viên bi)

Vậy Bình có 288 viên bi

Bài 2

Ngày thứ hai bán được số kg gạo là:

399 - 87 = 312 (kg gạo)

Vậy ngày thứ hai bán được 312 kg gạo.

Bài 3

Tổng số bóng bay của Lan và Mai là:

103 + 54 = 157 (quả bóng)

Hương kém tổng số bóng bay của Lan và Mai là 14 (quả bóng)

Số quả bóng bay của Hương là :

157 - 14 = 143 (quả bóng)

Vậy Hương có 143 quả bóng bay.

3.3. Dạng 3: Tìm các thành phần còn thiếu x, y, z

3.3.1. Phương pháp làm:

Bước 1: Đọc đề và xác định phần còn thiếu trong bài toán

Bước 2: Nếu đề yêu cầu tìm số hạng hoặc số trừ, số bị trừ còn thiếu

Số hạng chưa biết: Lấy tổng trừ đi số hạng đã biết

Tìm số bị trừ: Lấy hiệu cộng với số trừ

Tìm số trừ: Lấy số bị trừ rồi trừ đi hiệu

Bước 3: Trình bày lời giải và kết luận

3.3.2. Bài tập

Bài 1: Tìm x biết

a) X + 143 = 556

b) X + 273 = 785

c) 134 + X = 213

d) 355 + X = 987

Bài 2: Tìm y biết

a) y - 223 = 432

b) y - 597 = 900

c) 832 - y = 521

d) 974 - y = 258

3.3.3. Bài giải

Bài 1

a)  X + 143 = 556

     X           = 556 -143

     X           = 413

b) X + 273 = 785

    X            = 785 - 273

    X            = 512

c) 134 + X = 258

              X = 258 - 134

              X = 124

d) 355 + X = 987

              X = 987 - 355

              X = 632

Bài 2

a)  y - 223 = 432

     y          = 432 + 223

    y           = 655

b) y - 597 = 900

    y          = 900 + 597

    y          = 1497

c) 832 - y = 521

             y = 832 - 521

             y = 311

d) 974 - y = 213

             y = 974 - 213

             y = 761

Học tốt dạng toán lớp 3 cộng trừ số có ba chữ số (không có nhớ) giúp các em ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày, kích thích tư duy phát triển. Phụ huynh có thể tham khảo các khóa học toán tại vuihoc.vn giúp con tự tin chinh phục những điều thú vị của toán học.

Khoá học tốt Toán 3

Giúp con nắm vững kiến thức trong SGK, vận dụng tốt vào giải bài tập và đề kiểm tra. Mục tiêu điểm 10 môn Toán.

900.000
Chỉ còn 750.000
Chỉ còn 2 ngày
| đánh giá
Bình luận
  • {{comment.create_date | formatDate}}