Alo! Giờ nào còn dùng phiên bản này nữa Cập nhật ngay

Hướng dẫn học toán lớp 3 giảm đi một số lần

Tác giả Lê Thị Vân 16:33 15/04/2020 56,834 Tag Lớp 3

Ở bài học trước, con đã được học toán gấp lên một số lần, bài học này con sẽ đi tìm hiểu về toán lớp 3 giảm đi một số lần qua các ví dụ và bài tập vận dụng.

Hướng dẫn học toán lớp 3 giảm đi một số lần

Toán lớp 3 giảm đi một số lần là một dạng toán cơ bản trong chương trình tiểu học. Học tốt dạng toán này sẽ giúp con phát triển từ duy và tính nhanh các bài toán sau này. Sau đây là các kiến thức về dạng toán giảm đi một số lần để phụ huynh và các con tham khảo!

1. Hướng dẫn toán lớp 3 giảm đi một số lần

Để hiểu được bài toán lớp 3 giảm đi một số lần, chúng ta cùng tìm hiểu các vị dụ sau đây:  

1.1. Hướng dẫn bằng ví dụ trực quan giảm số con gà 

Cho ví dụ:

 

ví dụ minh họa

 

Ta thấy:

- Hàng số 1 có 6 con gà

- Hàng số 2 có 3 con gà

Như vậy, cần trả lời câu hỏi số gà ở hàng thứ nhất giảm đi bao nhiêu lần thì được số gà ở hàng thứ 2.

Trả lời:

Ta thấy:

6 : 2 = 3

nên số gà ở hàng số 1 giảm đi 3 lần thì bằng số gà ở hàng thứ 2.

1.2. Hướng dẫn bằng ví dụ trực quan về độ dài đoạn thẳng

Cho ví dụ:

Ta thấy: 

Độ dài đoạn thẳng AB là 8cm

Độ dài đoạn thẳng CD là 2cm

Câu hỏi đặt ra là độ dài đoạn thẳng AB giảm bao nhiêu lần thì bằng độ dài đoạn thẳng CD

Trả lời: 

Ta thấy: 8 : 4 = 2

nên độ dài đoạn thẳng AB giảm đi 4 lần thì bằng độ dài đoạn thẳng CD.

Như vậy: Muốn giảm đi một số lần của một số, ta thực hiện phép chia số đo cho số lần.

1.3. Cách giảm đi một số lần

Từ kết luận rút ra ở 2 ví dụ trên, ta có: 

“Muốn giảm đi một số lần của một số, ta thực hiện phép chia số đo cho số lần.”

Ví dụ:

Muốn giảm đi 6 lần của 42 ta lấy: 42 : 6

Muốn giảm đi 7 lần của 56 ta lấy: 56 : 7 

Muốn giảm đi 4 lần của 48 ta lấy 28 : 4

Muốn giảm đi 5 lần của 50 ta lấy 50 : 5

2. Bài tập vận dụng toán lớp 3 giảm đi một số lần

Để trẻ nhớ được kiến thức toán lớp 3 giảm đi một số lần, trẻ cần luyện tập các bài tập thuộc dạng toán này nhiều lần, dưới đây là các bài tập giảm đi một số lần để các bậc phụ huynh tham khảo.

Bài 1: Hoàn thiện bản sau:

 

Số đã cho

15

21

27

30

Tăng lên 3 lần 

 

 

 

 

Giảm đi 3 lần

 

 

 

 

Bài 2: Điền vào chỗ trống

a) Số 18 giảm đi 3 lần bằng:...

b) Số 21 giảm đi 7 lần bằng:...

c) Số 32 giảm đi 4 lần:...

d) Số 42 giảm đi 6 lần:....

Bài 3: 

a) 45 lít xăng giảm đi 5 lần còn số lít xăng là:...

b) 63m giảm đi 7 lần còn số mét là:...

Bài 4: Mẹ có 90k gạo, sau khi bán cho bác Nga số gạo giảm đi 3 lần. Hỏi sau khi bán, mẹ còn lại bao nhiêu kg gạo?  

Bài 5: Trang có 36 tấm giấy màu, sau khi cho An, số giấy màu của Trang giảm bớt 2 lần. Hỏi Trang còn lại bao nhiêu tấm giấy màu?

Bài 6: Cho đoạn thẳng AB dài 16cm:

a) Vẽ đoạn thẳng CD có chiều dài bằng đoạn thẳng AB giảm đi 4 lần.

b) Vẽ đoạn thẳng MN có độ dài bằng đoạn thẳng AB giảm đi 4cm.

Trả lời:

Bài 1: Hoàn thiện bản sau:

 

Số đã cho

15

21

27

30

Tăng lên 3 lần 

45

63

81

90

Giảm đi 3 lần

5

7

9

10

Bài 2: Điền vào chỗ trống

a) Số 18 giảm đi 3 lần bằng: 18 : 3 = 6

b) Số 21 giảm đi 7 lần bằng: 21 : 7 = 3

c) Số 32 giảm đi 4 lần: 32 : 4 = 8

d) Số 42 giảm đi 6 lần: 42 : 6 = 7

Bài 3: 

a) 45 lít xăng giảm đi 5 lần còn số lít xăng là: 45 : 5 = 9 (lít) 

b) 63m giảm đi 7 lần còn số mét là: 63 : 7 = 9 (m)

Bài 4: 

Sau khi bán, mẹ còn lại số kg gạo là:

90 : 3 = 30 (kg)

Đáp số: 30kg  

Bài 5: 

Sau khi cho An, số giấy màu Trang còn lại là:

36 : 2 = 18 (tấm)

Đáp số: 18 tấm

Bài 6: 

a) Độ dài đoạn thẳng CD là: 16 : 4 = 4 (cm)

b) Độ dài đoạn thẳng MN là: 16 - 4 = 12 (cm)

“Có công mài sắt có ngày nên kim”, chỉ cần con chăm chỉ luyện tập thì mọi dạng toán sẽ không còn khó khăn nữa kể cả dạng toán lớp 3 giảm đi một số lần. Để con được luyện tập nhiều hơn tại trường học trực tuyến Vuihoc.vn nhé!


 

Khoá học tốt Toán 3

Giúp con nắm vững kiến thức trong SGK, vận dụng tốt vào giải bài tập và đề kiểm tra. Mục tiêu điểm 10 môn Toán.

900.000
Chỉ còn 750.000
Chỉ còn 2 ngày
| đánh giá
Bình luận
  • {{comment.create_date | formatDate}}