img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?

Phương pháp học tốt toán lớp 3 phép chia có số dư

Tác giả Minh Châu 15:58 10/03/2022 273,122 Tag Lớp 3

Bài học hôm nay của vuihoc.vn sẽ giúp con nắm được phương pháp giải dạng toán lớp 3 phép chia có số dư.

Phương pháp học tốt toán lớp 3 phép chia có số dư
Mục lục bài viết
{{ section?.element?.title }}
{{ item?.title }}
Mục lục bài viết x
{{section?.element?.title}}
{{item?.title}}

Đối với dạng toán lớp 3 phép chia có số dư này, con được làm quen với việc tính toán các phép chia còn dư, để học tốt con cần nắm chắc kiến thức nền và phương pháp làm giải các bài tập vận dung liên quan. 

Xem thêm:

 

1. Kiến thức cần nhớ

Những kiến thức cần nhớ của phép chia có số dư

2. Phương pháp giải các bài toán phép chia có số dư lớp 3.

2.1 Phương pháp làm dạng bài: tìm số chia trong phép chia có dư

Cách tìm số chia trong phép chia có dư

2.2 Phương pháp làm dạng bài: tìm số bị chia trong phép chia có dư

Cách tìm số bị chia trong phép chia có dư

3. Bài tập vận dụng phép chia có số dư

Để làm tốt các bài tập của dạng toán lớp 3 phép chia có số dư này, các em cần ghi nhớ các kiến thức trọng tâm, nắm được phương pháp giải đối với từng loại bài tập.

Sau đây là một số bài toán từ cơ bản đến nâng cao để phụ huynh, học sinh cùng tham khảo.

3.1. Dạng bài tập phép chia có dư cơ bản:

Bài 1. Thực hiện phép chia sau

a) 64 : 7 =

b) 234 : 17 =

c) 175 : 12 =

d) 98 : 15 =

Bài 2 Tìm y trong phép tính sau:

a) y : 5 = 7 (dư 2)

b) y : 9 = 7 (dư 6)

c) y : 15 = 9 (dư 4)

d) y : 24 = 8 (dư 5)

Bài 3 Tìm y trong phép tính sau:

a) 34 : y = 8 (dư 2)

b) 55 : y = 7 (dư 6)

c) 153 : y = 6 (dư 3)

d) 457 : y = 76(dư 1)

3.1.1 Hướng dẫn giải:

Bài 1

Thực hiện phép chia ta được kết quả:

a) 64 : 7 = 9 (dư 1)

b) 234 : 17 = 13 (dư 13)

c) 175 : 12 = 14 (dư 7)

d) 98 : 15 = 6 (dư 8)

Bài 2

Để tìm số bị chia = (số chia x thương) + số dư

a) y : 5 = 7 (dư 2)

Ta có: y = (7 x 5) + 2 = 37

b) y : 9 = 7 (dư 6)

Ta có: y = (9 x 7) +6 = 69

c) y : 15 = 9 (dư 4)

Ta có y = (15 x 9) + 4 = 139

d) y : 24 = 8 (dư 5)

Ta có y = (24 x 8) + 5 = 197

Bài 3

Để tìm số chia = (số bị chia - số dư) : thương

a) 34 : y = 8 (dư 2)

Ta có y = (34 - 2) : 8 = 4

b) 55 : y = 7 (dư 6) 

Ta có y = (55 - 6) : 7 = 7

c) 153 : y = 6 (dư 3)

Ta có y = (153 -3) : 6 = 25

d) 457 : y = 76 (dư 1)

Ta có y = (457 - 1) : 76 = 6

3.2. Dạng bài tập phép chia có dư nâng cao.

Bài 1: Tìm y trong phép chia, có số bị chia là số lớn nhất có 2 chữ số, thương bằng 6 và số dư kém thương 3 đơn vị

Bài 2: Tìm y trong phép chia, có số chia là 12, thương là 14 và biết số dư là số lớn nhất có thể có trong phép chia

Bài 3: Cho một số biết số đó chia cho 8 thì được thương là 42 và dư 2. Nếu lấy số đó chia cho 7 thì được kết quả là bao nhiêu?

Bài 4: Nếu hôm nay là thứ 4 thì 97 ngày sau là thứ mấy?

Bài 5: Một xe khách cỡ vừa có thể chở 30 hành khách, một xe bus cỡ nhỏ có thể chở 8 hành khách, một xe khách cỡ lớn có thể chở được 52 hành khách. Hỏi cần bao nhiêu xe bus cỡ lớn để chở tất cả hành khách của 8 xe bus cỡ nhỏ đầy hành khách và 13 xe bus cỡ vừa đầy hành khách (đề thi Olympic Đông Nam Á)

3.2.1 Hướng dẫn giải

Bài 1

Phương pháp giải

Bước 1: tìm số bị chia và số dư

Bước 2: tìm số chia

Biết số chia = (số bị chia - số dư) : thương

 

Bài giải

Số bị chia là số lớn nhất có hai chữ số nên số bị chia là 99

Thương là 6

Số dư kém thương 3 đơn vị nên số dư = 6 - 3 = 3

Số chia là (99 - 3) : 6 = 16

 

Bài 2

Phương pháp giải

Bước 1: Tìm số dư

Bước 2: Tìm số bị chia

Biết số bị chia = (số chia x thương) + số dư

Bài giải

Số dư là số lớn nhất có thể trong phép chia mà số dư phải nhỏ hơn số chia nên số dư = số chia - 1 = 12 - 1 = 11

Với thương là 14, số chia là 12, số dư là 11. 

Vây số bị chia = (12 x 14) + 11 = 179

Bài 3

Phương pháp giải

Bước 1: Tìm số bị chia

Số bị chia = (Số chia x thương) + số dư

Bước 2: Tìm kết quả

Thực hiện phép chia cho số mới theo đề bài.

Bài giải

Theo đề bài cho ta có thương là 42, số chia là 8, số dư là 2

Vậy số bị chia = (8 x 42) + 2 = 338

Nếu lấy 338 chia cho 7 ta được kết quả là 338 : 7 = 46 và dư 2

Bài 4

Phương pháp

Đối với dạng bài này ta lấy số ngày bài cho rồi chia cho 7 (7 là số ngày của 1 tuần). Nếu kết quả của phép chia là số dư thì ta nhẩm thêm vào thứ mà bài hỏi.

Bài giải

Số ngày bài cho là 97, nên 97 : 7 = 13 (tuần) và dư 6 ngày

Biết hôm nay là thứ 4 chúng ta đếm thêm 6 lần bắt đầu từ thứ 5 thì được sau 97 ngày là thứ mấy. kết quả là thứ 3

Bài 5

Phương pháp giải

Bước 1: tính được số khách trên 8 xe bus cỡ vừa và 13 xe bus cỡ nhỏ

Bước 2: tính tổng số hành khách trên 2 xe bus cỡ nhỏ và vừa

Bước 3: Lấy tổng số hành khách đó chia cho số khách tối đa mà xe khách cỡ lớn có thể chở

Bài giải

Số khách nhiều nhất mà xe bus cỡ vừa có thể chờ là: 13 x 30 = 390 (hành khách)

Số khách nhiều nhất mà xe bus cỡ nhỏ có thể chở là: 8 x 8 = 64 (hành khách)

Tổng số hành khách của hai xe bus cỡ vừa và nhỏ là: 390 + 64 = 454 (hành khách)

Mà xe bus cỡ lớn chở được nhiều nhất là 52 hành khách nên số xe bus cần để chở hết 454 hành khách trên là: 454 : 52 = 8 xe và dư 38 hành khách

Vậy để chở hết 454 hành khách cần 8 xe 52 chỗ chở đầy hành khách và cần thêm 1 xe để chở 38 hành khách còn lại

 

Ngoài nội dung toán lớp 3 phép chia có số dư, phụ huynh và con theo dõi vuihoc.vn để học thêm những bài học hay và thú vị!

| đánh giá
Bình luận
  • {{comment.create_date | formatDate}}
Hotline: 0987810990