Alo! Giờ nào còn dùng phiên bản này nữa Cập nhật ngay

Làm thế nào để học tốt toán lớp 3 so sánh số lớn gấp mấy lần số bé

Tác giả Minh Châu 16:02 10/03/2022 37,731 Tag Lớp 3

Để học tốt toán lớp 3 so sánh số lớn gấp mấy lần số bé, con cần nắm chắc kiến thức về phép chia, thường xuyên luyện các dạng bài tập

Làm thế nào để học tốt toán lớp 3 so sánh số lớn gấp mấy lần số bé

Để học tốt toán lớp 3 so sánh số lớn gấp mấy lần số bé, con cần nắm chắc kiến thức về phép chia, thường xuyên luyện các dạng bài tập. Sau đây vuihoc.vn sẽ hệ thống kiến thức và bài tập phụ huynh và con cùng tham khảo!

1. Kiến thức cần nhớ

Muốn tính số lớn gấp bao nhiêu lần số bé, ta lấy số lớn chia cho số bé (hai số phải cùng đơn vị đo)

Ví dụ: Cho đoạn thẳng AC dài 12cm, đoạn thẳng AB dài 4cm. Hỏi đoạn thẳng AC gấp mấy lần đoạn thẳng AB?

Tóm tắt:

Tóm tắt ví dụ độ dài các đoạn thẳng

Bài giải:

Độ dài đoạn thẳng AC gấp độ dài đoạn thẳng AB số lần là:

12 : 4 = 3 (lần)

2. Một số lưu ý khi giải bài toán so sánh số lớn gấp mấy lần số bé

  • Xác định rõ đâu là số lớn đâu là số bé

  • Khi gặp các bài toán liên quan đến đơn vị đo thì lưu ý cần phải đưa về cùng đơn vị rồi mới thực hiện phép tính.

  • Đơn vị của kết quả là lần

Ví dụ: Một giờ con ốc sên bò được 50cm, con rùa bò được 3m. Hỏi con rùa đi được quãng đường gấp bao nhiêu lần con ốc sên?

Giải:

Ta thấy đề bài cho chưa cùng đơn vị đo. Do đó ta phải đưa về cùng đơn vị đo

Đổi 3m = 300cm

Quãng đường mà rùa bò được gấp số lần ốc sên bò là:

300 : 50 = 6 (lần)

Vậy quãng đường rùa bò được gấp 6 lần ốc sên bò.

3. Các dạng bài tập cần làm

3.1. Dạng 1: Kiểm tra số lớn gấp số bé bao nhiêu lần

3.1.1. Cách làm

kiểm tra số lớn gấp bao lần số bé

3.1.2. Bài tập

Bài 1: Kiểm tra hình tròn xanh gấp bao nhiêu lần hình tròn trắng?

bài toán kiểm tra số lớn gấp bao nhiêu lần số bé

3.1.3. Cách giải

Bài 1:

a) Ta có số hình tròn màu xanh là 6, số hình tròn màu trắng là 2

Nên hình tròn màu xanh gấp số lần hình tròn màu trắng là 6 : 2 = 3 (lần)

Vậy hình tròn màu xanh gấp 3 lần hình tròn màu trắng

b) Ta có số hình tròn màu xanh là 6, số hình tròn màu trắng là 3

Nên hình tròn màu xanh gấp số lần hình tròn màu trắng là 6 : 3 = 2 (lần)

Vậy hình tròn màu xanh gấp 2 lần hình tròn màu trắng

c) Ta có số hình tròn màu xanh là 16, số hình tròn màu trắng là 4

Nên hình tròn màu xanh gấp số lần hình tròn màu trắng là 16 : 4 = 4 (lần)

Vậy hình tròn màu xanh gấp 4 lần hình tròn màu trắng

3.2. Dạng 2: Giải bài toán đố

3.2.1. Cách làm

Cách giải bài toán đố

3.2.2. Bài tập

Bài 1: Vườn nhà bác Tư có 54 cây cam, 9 cây ổi. Hỏi số cây cam gấp bao nhiêu lần số cây ổi?

Bài 2: Từ nhà Nam tới trường dài 120m. Biết Nam đã đi được quãng đường là 90m. Hỏi số quãng đường mà Nam đi được gấp bao nhiêu lần quãng đường Nam chưa đi?

Bài 3: An có 24 viên kẹo, Việt có 18 viên kẹo, Lan có 7 viên kẹo. Hỏi số kẹo của An và Việt gấp bao nhiêu lần số kẹo của Lan?

3.2.3. Cách giải

Bài 1:

Số cây cam gấp số lần số cây ổi là:

54 : 9 = 6 (lần)

Vậy số cây cam trong vườn gấp 6 lần số cây ổi

Bài 2:

Quãng đường mà Nam chưa đi là: 120 - 90 = 30 (m)

Quãng đường Nam đã đi được gấp số lần quãng đường mà Nam chưa đi là:

90 : 30 = 3 (lần)

Vậy quãng đường Nam đã đi gấp 3 lần quãng đường Nam chưa đi

3.3. Dạng 3: Chu vi hình này gấp bao nhiêu lần hình kia?

3.3.1. Cách làm

Bước 1: Tính chu vi của mỗi hình.

Bước 2: Lấy chu vi của hình lớn hơn chia cho chu vi của hình nhỏ hơn.

Bước 3: Kiểm tra kết quả và kết luận

3.3.2. Bài tập

Bài 1: Chu vi hình chữ nhật ABCD gấp bao nhiêu lần chu vi hình vuông MNPQ?

bài toán so sánh chu vi hình chữ nhật và chu vi hình vuông

Bài 2: Chu vi tứ giác MNPQ gấp bao nhiêu lần chu vi hình vuông ABCD?

Bài toán so sánh chu vi hình vuông và chu vi tứ giác

3.3.3. Cách giải

Bài 1:

Chu vi hình chữ nhật ABCD là: (18 + 10) x 2 = 56cm

Chu vi hình vuông MNPQ là: 2 x 4 = 8cm

Chu vi hình chữ nhật ABCD gấp số lần chu vi hình vuông MNPQ là:

56 : 8 = 7 (lần)

Vậy chu vi hình chữ nhật ABCD gấp 7 lần chu vi hình vuông MNPQ

Bài 2:

Chu vi hình vuông ABCD là: 3 x 4 = 12cm

Chu vi tứ giác MNPQ là: 6 + 6 + 4 + 8 = 24cm

Chu vi tứ giác MNPQ gấp số lần chu vi hình vuông ABCD là:

24 : 12 = 2 (lần)

Vậy chu vi tứ giác MNPQ gấp 2 lần chu vi hình vuông ABCD

Trên đây là những kiến thức trọng tâm toán lớp 3 so sánh số lớn gấp mấy lần số bé, bên cạnh đó phụ huynh theo dõi vuihoc.vn để cập nhật những bài học hay!

Khoá học tốt Toán 3

Giúp con nắm vững kiến thức trong SGK, vận dụng tốt vào giải bài tập và đề kiểm tra. Mục tiêu điểm 10 môn Toán.

900.000
Chỉ còn 750.000
Chỉ còn 2 ngày
| đánh giá
Bình luận
  • {{comment.create_date | formatDate}}