Alo! Giờ nào còn dùng phiên bản này nữa Cập nhật ngay

Làm quen với Toán lớp 4 biểu đồ

Tác giả Minh Châu 21:11 06/04/2020 18,209 Tag Lớp 4

Chào tất cả các bạn nhỏ! Hôm nay, chúng mình sẽ học về toán lớp 4 Biểu đồ. Đây là bài học có rất nhiều ứng dụng trong thực tế.  Hãy cùng học và theo dõi để hiểu rõ thêm về biểu đồ và cách làm các bài tập từ biểu đồ nhé!

Làm quen với Toán lớp 4 biểu đồ

Biểu đồ là một hình ảnh trực quan biểu thị cho mối quan hệ giữa các đại lượng. Trong chương trình Toán lớp 4 biểu đồ, Vuihoc sẽ giới thiệu đến các em 2 loại biểu đồ, đó là: Biểu đồ tranh và biểu đồ cột.

1. Làm quen với biểu đồ tranh

 Đây là ví dụ về một biểu đồ tranh:

Bài toán lớp 4 biểu đồ

Toán lớp 4 bài biểu đồ

Trong biểu đồ tranh:

 • Biểu đồ thường có 2 cột, một cột là đại lượng cần mô tả, một cột là hình ảnh để mô tả đại lượng đó.
 • Cột bên trái ghi tên các gia đình.
 • Cột bên phải cho biết các số con, số con trai, số con gái của mỗi gia đình.

Nhìn vào biểu đồ ta biết:

 • Năm gia đình được nêu tên trên biểu đồ là: Gia đình cô Mai, gia đình cô Lan, gia đình cô Hồng, gia đình cô Đào và gia đình cô Cúc.
 • Gia đình cô Mai có 2 con gái, gia đình cô Lan có 1 con trai, …

Toán lớp 4 biểu đồ tranh

2. Làm quen với biểu đồ cột

Dưới đây là biểu đồ nói về số chuột mà bốn thôn đã diệt được:

Ví dụ toán lớp 4 biểu đồ

 • Hàng dưới ghi tên các thôn.
 • Các số ghi ở bên trái của biểu đồ chỉ số chuột.
 • Mỗi cột biểu diễn số chuột của thôn đó đã diệt.
 • Số ghi ở đỉnh cột chỉ số chuột biểu diễn ở cột đó.

Biểu đồ trên cho ta biết:

 • Bốn thôn được nêu tên trên biểu đồ là: Đông, Đoài, Trung, Thượng.
 • Số chuột đã diệt được của thôn Đông là 2000 con, của thôn Đoài là 2200 con, thôn Trung là 1600 con và thôn Thượng là 2750 con.
 • Cột cao hơn biểu diễn nhiều hơn. Cột thấp hơn biểu diễn số chuột ít hơn.

Toán lớp 4 biểu đồ cột

3. Toán lớp 4 bài ôn tập về biểu đồ (Có hướng dẫn giải + đáp án)

3.1. Bài tập vận dụng: 

Câu 1. Dựa vào biểu đồ dưới đây hãy trả lời các câu hỏi sau:

SỐ VẢI HOA VÀ VẢI TRẮNG ĐÃ BÁN TRONG THÁNG 9

 Ví dụ 2 toán lớp 4 biểu đồ

a) Tuần 1 bán được bao nhiêu mét vải hoa?

b) Tuần 3 bán được bao nhiêu mét vải hoa.?

c) Cả 4 tuần bán được bao nhiêu mét vải hoa?

d) Cả 4 tuần bán được bao nhiêu mét vải?

e) Tuần 3 bán được nhiều hơn tuần 1 là bao nhiêu mét vải trắng?

Câu 2. Biểu đồ dưới đây nói về số ngày mưa trong 3 tháng của năm 2004 ở một huyện miền núi:

SỐ NGÀY CÓ MƯA TRONG 3 THÁNG NĂM 2004

 Ví dụ 3 toán lớp 4 biểu đồ

a) Số ngày mưa trong tháng 7 hơn tháng 9 là:

A. 5 ngày

B.15 ngày

C. 1 ngày

b) Số ngày mưa trong cả 3 tháng là:

A. 92 ngày

B. 36 ngày

C. 12 ngày

c) Trung bình mỗi tháng có số ngày có mưa là:

A. 4 ngày

B. 15 ngày

C. 12 ngày

Câu 3:

Tàu Thắng Lợi trong ba tháng đầu năm đã đánh bắt được số các như sau:

Tháng 1: 5 tấn; Tháng 2: 2 tấn; Tháng 3: 6 tấn.

Hãy vẽ tiếp biểu đồ dưới đây:

Học toán lớp 4 biểu đồ

3.2. Hướng dẫn:

Câu 1: 

a) Tuần 1 bán được 200m vải hoa

b) Tuần 3 bán được 100m vải hoa

c) Cả 4 tuần bán được 700m vải hoa

d) Cả 4 tuần bán được tất cả 1200m vải

e) Tuần 3 bán được nhiều hơn tuần 1 200m vải trắng.

Câu 2: 

a) B. 15 ngày

b) B. 36 ngày

c) C. 12 ngày

Câu 3: 

Giải toán lớp 4 biểu đồ

4. Bài tập tự luyện toán lớp 4 biểu đồ (Có đáp án)

4.1. Bài tập toán lớp 4 biểu đồ tiếp theo

Bài 1: Để biểu thị số cây xanh nhóm 1 trồng trong vườn trường, chúng ta có biểu đồ sau đây:

Ôn tập toán lớp 4 biểu đồ

Dựa vào biểu đồ hãy trả lời các câu hỏi sau đây:

a) Có mấy học sinh trồng cây? Mỗi học sinh trồng được bao nhiêu cây?

b) Bạn nào trồng được ít cây nhất

c) Bạn nào trồng được nhiều cây nhất?

d) Những bạn trồng được nhiều cây hơn bạn Dũng là?

Bài 2: Dựa vào bảng dưới đây, hãy vẽ biểu đồ cột:

Bảng Kết quả điều tra sở thích ăn uống của học sinh lớp 4A.

Loại quả

Số học sinh

Cam

5

Táo

8

Nhãn

3

Chuối

16

Xoài

6

4.2. Giải toán lớp 4 ôn tập về biểu đồ:

Bài 1: 

a) Có 5 bạn học sinh tham gia trồng cây:

 • Lan trồng được 3 cây
 • Hoa trồng được 2 cây
 • Liên trồng được 5 cây
 • Mai trồng được 8 cây
 • Dũng trồng được 4 cây

b) Bạn hoa trồng được ít cây nhất

c) Bạn Mai trồng được nhiều cây nhất

d) Bạn Liên, bạn Mai trồng được nhiều cây hơn bạn Dũng.

Bài 2: 

ôn toán lớp 4 biểu đồ

5. Giải toán lớp 4 biểu đồ trang 28 sách giáo khoa 

5.1. Đề bài:

Bài 1:

Biểu đồ dưới đây nói về các môn thể thao khối lớp Bốn tham gia:

Các môn thể thao khối lớp 4 tham gia

Bài tập toán lớp 4 biểu đồ

Nhìn vào biểu đồ trên hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Những lớp nào được nêu tên trong biểu đồ?

b) Khối lớp Bốn tham gia mấy môn thể thao, gồm những môn nào?

c) Môn bơi có mấy lớp tham gia, là những lớp nào?

d) Môn nào có ít lớp tham gia nhất?

e) Hai lớp 4B và 4C tham gia tất cả mấy môn? Hai lớp đó cùng tham gia những môn nào?

 Bài 2.

Biểu đồ bên nói về số thóc gia đình bác Hà đã thu hoạch trong ba năm: 2000 ; 2001 và 2002.

Luyện toán lớp 4 biểu đồ

Dựa vào biểu đồ hãy trả lời các câu hỏi dưới đây:

a) Năm 2002 gia đình bác Hà thu hoạch được mấy tấn thóc?

b) Năm 2002 gia đình bác Hà thu hoạch nhiều hơn năm 2000 bao nhiêu tạ thóc?

c) Cả ba năm gia đình bác Hà thu hoạch được bao nhiêu tấn thóc? Năm nào thu hoạch được nhiều thóc nhất? Năm nào thu hoạch được ít thóc nhất?

 5.2. Lời giải: 

Bài 1

a) Những lớp được nêu tên trong biểu đồ? là 4A ; 4B và 4C

b) Khối lớp Bốn tham gia 4 môn thể thao, gồm những môn: bơi, nhảy dây, đá cầu và cờ vua

c) Môn bơi có 2 lớp tham gia, là lớp: 4A và 4C

d) Môn cờ vua có ít lớp tham gia nhất.

e) Hai lớp 4B và 4C tham gia tất cả 3 môn. Hai lớp đó cùng tham gia môn đá cầu.

Bài 2: 

Dựa vào biểu đồ, ta thấy

a) Năm 2002 gia đình bác Hà thu hoạch được số thóc là:

10 × 5 = 50 (tạ)

Đổi: 50 tạ = 5 tấn.

b) Năm 2000, gia đình bác Hà thu hoạch số thóc là:

10 × 4 = 40 (tạ)

Năm 2002 gia đình bác Hà thu hoạch nhiều hơn năm 2000 số tạ thóc là:

50 – 40 = 10 (tạ)

c) Năm 2001, gia đình bác Hà thu hoạch số thóc là:

10 × 3 = 30 (tạ)

Cả ba năm gia đình bác Hà thu hoạch được số thóc là:

50 + 40 + 30 = 120 (tạ)

Đổi: 120 tạ = 12 tấn

=> Năm 2002 thu hoạch được nhiều thóc nhất. Năm 2001 thu hoạch được ít thóc nhất.

 

Qua nội dung bài học, các em đã biết những điều cơ bản nhất về toán lớp 4 biểu đồ, cụ thể là biểu đồ tranh và biểu đồ cột.

Ngoài kiến thức về biểu đồ, hãy tham khảo thêm nhiều nội dung quan trọng khác trên Vuihoc.vn để tích lũy thêm nhiều kiến thức cho bản thân nhé!


 

Khoá học tốt Toán 4

Giúp con nắm chắc công thức và các dạng toán khó phần Phân số, hình học... từ đó làm bài tập nhanh và chính xác. Mục tiêu điểm 10 môn Toán.

900.000
Chỉ còn 750.000
Chỉ còn 2 ngày
| đánh giá
Bình luận
 • {{comment.create_date | formatDate}}

900.000

Chỉ còn 750.000

Chỉ còn nốt 2 ngày

ĐĂNG KÝ HỌC

Mục tiêu khóa học

 • HIỂU SÂU 100% kiến thức SGK
 • Tối đa hoá điểm số

Thời gian học

 • 12 tháng kể từ ngày kích hoạt 
 • Từ 1.6.2019: được thêm Khoá học tốt Toán 5

Cấu trúc khóa học

 • 71 clip bài giảng kiểu mới 
 • 30 clip ôn tập hè (tặng kèm)
 • 3000 câu hỏi luyện tập
 • 100 đề thi thử

Hỗ trợ

 • Luôn có thầy cô trợ giảng trợ giúp trong vòng 20 phút