Alo! Giờ nào còn dùng phiên bản này nữa Cập nhật ngay

Làm quen với dạng toán lớp 4 biểu thức có chứa một chữ

Tác giả Minh Châu 17:33 06/04/2020 34,092 Tag Lớp 4

Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ cùng làm quen với dạng toán lớp 4 biểu thức có chứa một chữ. Vuihoc.vn sẽ giúp các em tìm hiểu về dạng toán này và cùng nhau luyện tập nhé!

Làm quen với dạng toán lớp 4 biểu thức có chứa một chữ

Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ cùng làm quen với dạng toán lớp 4 biểu thức có chứa một chữ. Để hiểu bài dễ dàng hơn thì đầu tiên chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu một ví dụ sau đây để nhận biết biểu thức có chứa một chữ là gì?

1. Nhận biết dạng toán lớp 4 biểu thức có chứa một chữ

1.1. Ví dụ

Ví dụ toán lớp 4 biểu thức có chứa một chữ

1.2. Kết luận

  • Qua ví dụ trên, các em có thể thấy được 4+n chính là một bài toán lớp 4 biểu thức có chứa một chữ. 
  • Mỗi lần thay chữ số n bằng một số, ta được một giá trị mới của biểu thức 4+n

2. Cách tính giá trị của biểu thức có chứa một chữ

2.1. Ví dụ: 

Tính giá trị các biểu thức sau:

a)  170 + x với x=13

b)  2000 - y với y=100

c) 25 x a với a= 4

d) y : 5  với y=100

2.2. Hướng dẫn chi tiết cách tính

a) Nếu x=13 thì 170 + x = 170 + 13= 184

b) Nếu y=100 thì 2000 - y= 2000 -100= 1900

c) Nếu a= 4 thì 25 x a= 25 x 4= 100

d) Nếu y=100 thì y : 5= 100 : 5= 20

2.3. Cách tính giá trị của toán lớp 4 biểu thức có chứa một chữ

Cách tính toán lớp 4 biểu thức có chứa một chữ

2.4. Chú ý:

Chú ý toán lớp 4 biểu thức có chứa một chữ

3. Bài tập vận dụng toán lớp 4 biểu thức có chứa một chữ 

3.1. Bài tập

Bài 1: Tính giá trị biểu thức:

a) 6412 + 513 x m         với m = 7;

b) 1500 – 1500 : b         với b = 3;

c) 28 x a + 22 x a          với a = 5;

d) 125 x b – 25 x b         với b = 6;

Bài 2: Tính giá trị biểu thức 145 - m với m=24; m=45; m=100

Bài 3: Cho hình vuông có độ dài cạnh là a:

a) Hãy viết biểu thức tính chu vi P của hình vuông theo a và biểu thức tính diện tích S của hình vuông theo a.

b) Áp dụng: Tính giá trị của biểu thức p và s với a = 21cm; a = 35cm.

3.2. Hướng dẫn và đáp án

Bài 1:

a) Với m = 7, ta có : 6412 + 513 x m = 6412 + 513 x 7 = 6412 + 3591 =10003

b) Với b = 3, ta có : 1500 – 1500 : b = 1500 – 1500 : 3 = 1500 – 500 = 1000

c) Với a = 5, ta có 28 x a + 22 x a =  28 x 5 + 22 x 5 = 140 + 110 = 250.

d) Với b = 6 ta có:  125 x b – 25 x b = 125 x 6 - 25 x 6 = 750 - 150 = 600.

Bài 2: 

Nếu m = 24 thì 145 -m = 145 - 24 = 121

Nếu m = 45 thì 145 - m = 145 - 45 = 100

Nếu m = 100 thì 145 - m = 145 - 100 = 45

Bài 3: 

a) P = a x 4 ; S = a x a.

b) Với a = 5cm, ta có: P = 21 x 4 = 84 (cm); S =  21 x 21 = 441 (cm2).

Với a = 7cm, ta có: P = 35 x 4 = 140 (cm); S = 35 x 35  = 1225 (cm2).

4. Bài tập tự luyện toán lớp 4 biểu thức có chứa một chữ (Có đáp án)

4.1. Đề bài

Bài tập toán lớp 4 biểu thức có chứa một chữ

4.2. Đáp án

Bài 1:

 a) 9500

b) 60990

c) 63306

d) 3350

Bài 2: 

Nếu a=300 thì P= 1500

Nếu a=450 thì P= 1650

Nếu a=50 thì P= 1250

Bài 3: 

Chu vi là 60 cm

Diện tích là 225 cm2

5. Giải bài tập sách giáo khoa bài học toán lớp 4 biểu thức có chứa một chữ

5.1. Đề bài

Bài 1: Tính giá trị biểu thức (theo mẫu) :

a) 6 – b      với b = 4

b) 115 – c   với c = 7

c) a + 80    với a = 15

a) Nếu b = 4 thì 6 – b = 6 – 4 = 2.

b) Nếu c = 7 thì 115 – c = 115 – 7 = 108 

c) Nếu a = 15 thì a + 80 = 15 + 80 = 95

Bài 2: Viết vào ô trống (theo mẫu)

a) 

x

8

30

100

125+x   

 125+8=133 

                              

b) 

y

 200 

 960 

 1350

y-20   

            

Bài 3

a) Tính giá trị biểu thức : 250 + m với :   m = 10; m = 0; m = 80; m = 30.

b) Tính giá trị biểu thức :  873 – n với : n = 10; n = 0;  n = 70; n = 30. 

5.2. Lời giải:

Bài 1: 

a) Nếu b = 4 thì 6 – b = 6 – 4 = 2.

b) Nếu c = 7 thì 115 – c = 115 – 7 = 108 

c) Nếu a = 15 thì a + 80 = 15 + 80 = 95

Bài 2: 

a) 

x

8

30

100

125+x

125+8=133

125+30=155

125+100=225

b) 

y

200

960

1350

y-20 

 200-20=180 

 960-20=940 

 1350-20=1330 

Bài 3: 

a) Nếu m = 10 thì 250 + m = 250 + 10 = 260.

    Nếu m = 0 thì 250 + m = 250 + 0 = 250.

    Nếu m = 80 thì 250 + m = 250 + 80 = 330.

    Nếu m = 30 thì 250 + m = 250 + 30 = 280.

b) Nếu n = 10 thì 873 – n = 873 – 10 = 863.

    Nếu n = 0 thì 873 – n = 873 – 0 = 873.

    Nếu n = 70 thì 873 – n = 873 – 70 = 803.

    Nếu n = 30 thì 873 – n = 873 – 30 = 843.

Vuihoc.vn còn rất nhiều nội dung kiến thức quan trọng khác giúp các em tiến bộ trong quá trình học toán lớp 4 biểu thức có chứa một chữ. Hãy tham khảo và chia sẻ với bạn bè để cùng nhau học tập nhé.

Chúc các em học tốt!
 

Khoá học tốt Toán 4

Giúp con nắm chắc công thức và các dạng toán khó phần Phân số, hình học... từ đó làm bài tập nhanh và chính xác. Mục tiêu điểm 10 môn Toán.

900.000
Chỉ còn 750.000
Chỉ còn 2 ngày
| đánh giá
Bình luận
  • {{comment.create_date | formatDate}}