Alo! Giờ nào còn dùng phiên bản này nữa Cập nhật ngay

Hướng dẫn và bài tập Toán lớp 4 chia một số cho một tích

Tác giả Minh Châu 10:35 07/04/2020 29,737 Tag Lớp 4

Nội dung học toán lớp 4 chia một số cho một tích là một trong những nội dung học tuy khó nhưng cực kỳ quan trọng với các em học sinh. Chúng mình cùng bước vào bài học để giải các bài toán một cách dễ dàng nhé!

Hướng dẫn và bài tập Toán lớp 4 chia một số cho một tích

Bài học sau đây sẽ giúp các em dễ dàng hiểu được tính chất chia một số cho một tích, cách vận dụng kiến thức này để làm bài tập một cách linh hoạt và thuận lợi trong mọi trường hợp.

Vậy thì hãy cùng Vui hoc tìm hiểu bài học nhé Toán lớp 4 Chia một số cho một tích.

1. Ví dụ về bài toán lớp 4 chia một số cho một tích 

Ví dụ:

Ví dụ toán lớp 4 chia một tích cho một số

Sau khi Thực hiện phép tính giá trị biểu thức, các em rút ra kết luận về kết quả của phép chia đó là:

Khi chia một số cho một tích hai thừa số, ta có thể chia số đó cho một thừa số, rồi lấy kết quả tìm được chia tiếp cho thừa số kia.

2. Hai cách chia một số cho một tích 

  • Cách 1: Tính kết quả của tích trước sau đó lấy số chia cho tích.
  • Cách 2: Lấy số chia cho thừa số thứ nhất sau đó lấy kết quả chia cho thừa số thứ 2 hoặc lấy số chia cho thừa số thứ hai sau đó lấy kết quả chia cho thừa số thứ nhất. 

Bài toán lớp 4 chia một tích cho một số

Công thức tổng quát: 

                                     A:(BxC) = A:B:C = A:C:B

3. Bài tập vận dụng chia một số cho một tích (Có hướng dẫn giải + đáp án)

3.1. Các dạng bài tập vận dụng 

Bài 1: Tính bằng 2 cách

a) 100 : (5 × 2)

b) 42 : (2 × 7) 

c) 450 : ( 9 x 2)

Bài 2: Tính theo mẫu:

Mẫu: 60 : 30 = 60 : (10 × 3) = 60 : 10 : 3 = 6 : 3 = 3

a) 1800 : 30 

b) 720 : 80 

c) 250 : 50 

Bài 3: Nam, Ngân, Sơn mỗi bạn mua 4 chiếc bút. Cả 3 bạn phải trả cô bán hàng tất cả là 60000 đồng. Hỏi mỗi chiếc bút giá bao nhiêu tiền? (Giải bằng 2 cách)

3.2. Hướng dẫn làm bài chi tiết

Bài 1: 

a) 

  • Cách 1: 100 : (5 × 2) = 100 : 10 = 10
  • Cách 2: 100 : (5 x 2) = 100 : 5 : 2= 20 : 2 = 10

b) 

  • Cách 1: 42 : (2 × 7) = 42 : 14 = 3
  • Cách 2: 42 : 2 : 7 = 21 : 7 = 3

c) 

  • Cách 1: 450 : ( 9 x 2) = 450 : 18 = 25
  • Cách 2: 450 : 9 : 2 = 50 : 2 = 25

Bài 2:

a) 1800 : 30 = 1800 : (3 x 10) = 1800 : 3 : 10 = 600 : 10 = 60

b) 720 : 80 = 720 : (10 x 8) = 720 : 10 : 8 = 72 : 8 = 9

c) 250 : 50 = 250 : 10 : 5 = 25 : 5 = 5

Bài 3:

Cách 1:

Vì mỗi bạn đều mua 4 chiếc bút như nhau nên,

Mỗi bạn phải trả số tiền là:

60000 : 3 = 20000 (đồng)

Mỗi chiếc bút có giá là:

20000 : 4 = 5000 (đồng)

Đáp số : 5000 đồng

Cách 2:

Mỗi chiếc bút có giá là:

60000 : ( 3 x 4) = 60000 : 12 = 5000 (đồng)

Đáp số: 5000 đồng

4. Bài tập tự luyện toán lớp 4 chia một số cho một tích (Có đáp án)

4.1. Một số bài tập tự luyện

Bài 1: Tính bằng 2 cách

a) 600 : ( 3 x 2)

b) 1250 : (10 x 5)

c) 50 : ( 5 x 10)

d) 560 : ( 8 x 2)

Bài 2: Tính theo mẫu:

Mẫu: 60 : 30 = 60 : (10 × 3)

a)  4800 : 120 

b) 25200 : 60

c) 256000 : 80

d) 14400 : 40

Bài 3: Lớp 4A có 30 học sinh. Trong một đợt kế hoạch nhỏ, mỗi bạn trong lớp sẽ quyên góp 5 kg giấy vụn. Số lượng giấy vụn đó được bán đi để lấy tiền ủng hộ các bạn học sinh vùng lũ lụt. Tổng tiền ủng hộ của lớp 4A là 1 200 000 đồng. Hãy tính số tiền thu được từ 1kg giấy vụn.

4.2. Đáp án

Bài 1: 

a) 100

b) 25

c) 1

d) 35

Bài 2:

a) 40

b) 420

c) 3200

d) 360

Bài 3: 8000 đồng.

5. Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 4 bài chia một số cho một tích

Bài 1. Tính giá trị của biểu thức 

a) 50 : (2 × 5)             b) 79 : (9 × 8) c) 28 : (7 × 2)

Đáp án: Các em có thể tính như sau:

a) 50 : (2 × 5) = 50 : 10 = 5

50 : (2 × 5) = 50 : 2 : 5 = 25 : 5 = 5

50 : (2 × 5) = 50 : 5 : 2 = 10 : 2 = 5

b) 72 : (9 × 8) = 72 : 72 = 1

72 : (9 × 8) = 72 : 9 : 8 =8 : 8 = 1

72 : (9 × 8) = 72 : 8 : 9 = 9 : 9 = 1

c) 28 : (7 × 2) = 28 : 14 = 2

28 : (7 × 2) = 28 : 7 : 2 = 4 : 2 = 2

28 : (7 × 2) = 28 : 2 : 7 = 14 : 7 = 2

Bài 2.

Chuyển mỗi phép chia sau đây thành phép chia một số chia cho một tích rồi tính (theo mẫu)

Mẫu: 60 : 15 = 60 : (5 × 3)

= 60 : 5 : 3 = 12 : 3 = 4

a) 80 : 40             b) 150 : 50 c) 80 : 16

Đáp án:

a) 80 : 40 = 80 : (10 × 4) = 80 : 10 : 4 = 8 : 4 = 2

80 : 40 = 80 : (8 × 5) = 80 : 8 : 5 = 10 : 5 = 2

b) 150 : 50 = 150 : (10 × 5) = 150 : 10 : 5 = 15 : 5 = 3

c) 80 : 16 = 80 : (8 × 2) = 80 : 8 : 2 = 10 : 2 = 5

80 : 16 = 80 (4 × 4) = 80 : 4 : 4 = 20 : 4 = 5

Bài 3:

Có 2 bạn học sinh, mỗi bạn mua 3 quyển vở cùng loại và tất cả phải trả 7200 đồng. Tính giá tiền mỗi quyển vở.

Đáp án:

Số vở của hai bạn mua là:

3 × 2 = 6 (quyển)

Giá tiền của mỗi quyển vở là:

7200 : 6 = 1200 (đồng)

Đáp số: 1200 đồng.

Để thực hành và thực hiện bài tập toán lớp 4 chia một số cho một tích thật nhanh và chính xác, các em cần ôn tập và tự luyện thêm thật nhiều bài tập.

Trên hệ thống vẫn còn nhiều nội dung về toán lớp 4 thú vị khác, hãy cứ click tham khảo nhé, bài học sẽ giúp các em học tốt hơn nhé!


 

Khoá học tốt Toán 4

Giúp con nắm chắc công thức và các dạng toán khó phần Phân số, hình học... từ đó làm bài tập nhanh và chính xác. Mục tiêu điểm 10 môn Toán.

900.000
Chỉ còn 750.000
Chỉ còn 2 ngày
| đánh giá
Bình luận
  • {{comment.create_date | formatDate}}