img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?

Hướng dẫn học toán lớp 4 hai đường thẳng song song

Tác giả Nguyễn Thu Hương 16:23 10/03/2022 20,419 Tag Lớp 4

Toán lớp 4 hai đường thẳng song song là một bài học quan trọng giúp phát triển tư duy hình học của trẻ.

Hướng dẫn học toán lớp 4 hai đường thẳng song song

Ở bài học trước, con đã hiểu được thế nào là hai đường thẳng vuông góc, trong bài học hôm nay, con sẽ tiếp tục học thêm một tính chất của các đường thẳng. Đó là toán lớp 4 hai đường thẳng song song.

1. Khái niệm hai đường thẳng song song

Thế nào là hai đường thẳng song song

2. Hai hình ảnh song song trong thực tế

Hình ảnh hai đường thẳng song song trong thực tế

3. Bài tập thực hành toán lớp 4 hai đường thẳng song song

3.1. Bài tập

Bài tập

3.2. Đáp án

Bài 1:

Các đường thẳng song song trong hình chữ nhật ABCD là:

- AB và CD là hai đường thẳng song song

- AC và BD là hai đường thẳng song song

Bài 2:

Các đường thẳng song song trong vuông MNPQ là:

- MN và PQ là hai đường thẳng song song

- QM và NP là hai đường thẳng song song

Bài 3:

Các đường thẳng song song trong hình đã cho là:

a)

MN và PQ là hai đường thẳng song song

b)

- AB và CD là hai đường thẳng song song

- AD và BC là hai đường thẳng song song

Trên đây là các kiến thức cơ bản của bài học toán lớp 4 hai đường thẳng song song, để ghi nhớ kiến thức, đừng quên luyện tập thêm nhé!

 

Khoá học tốt Toán 4

Giúp con nắm chắc công thức và các dạng toán khó phần Phân số, hình học... từ đó làm bài tập nhanh và chính xác. Mục tiêu điểm 10 môn Toán.

1.500.000
Chỉ còn 1.200.000
Chỉ còn 2 ngày
| đánh giá
Bình luận
  • {{comment.create_date | formatDate}}
Hotline: 0987810990