img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?

Cách học tốt toán lớp 4 nhân một số với một tổng

Tác giả Lê Thị Vân 15:07 05/05/2020 32,071 Tag Lớp 4

Toán lớp 4 nhân một số với một tổng các em được cung cấp 2 cách thực hiện phép nhân một số với một tổng. Cùng vuihoc.vn tìm hiểu bài học nhé

Cách học tốt toán lớp 4 nhân một số với một tổng
Mục lục bài viết
{{ section?.element?.title }}
{{ item?.title }}
Mục lục bài viết x
{{section?.element?.title}}
{{item?.title}}

Toán lớp 4 nhân một số với một tổng các em được cung cấp 2 cách thực hiện phép nhân một số với một tổng. Cùng vuihoc.vn tìm hiểu bài học nhé

1. 2 cách làm bài toán lớp 4 nhân một số với một tổng

1.1. Cách 1

Nhân số với từng số hạng của tổng sau đó lấy kết quả cộng với nhau

Ví dụ:

  •  5 x (6 + 7) = 5 x 6 + 5 x 7 = 30 + 35 = 65 

  •  4 x (7 + 3 + 5) = 4 x 7 + 4 x 3 + 4 x 5 = 28 + 12 + 20 = 60   

1.2. Cách 2

Thực hiện phép cộng trong ngoặc sau đó lấy kết quả nhân với số.

Ví dụ: 

  • 8 x (4 + 9) = 8 x 13 = 104

  • 6 x ( 5 + 4 + 3) = 6 x 12 = 72

1.3. Kết luận

tổng kết kiến thức nhân một số với một tổng

2. Bài tập vận dụng 

2.1. Bài tập

Bài 1: Thực hiện phép tính

a) 213 x (60 + 15) =

b) 26 x (127 + 3) = 

c) 415 x (45 + 15)

d) 2019 x (12 + 100)

Bài 2: Tính

a) 342 x 32 = 

b) 515 x 41 = 

c) 720 x 21 =

d) 2019 x 11 = 

Bài 3: Hai tổ may A và B, biết tổ may A có 49 người, tổ may B có 54 người, biết năng suất lao động 1 ngày của 1 người là 30 sản phẩm. Hỏi cả 2 đội may được bao nhiêu sản phẩm trong một ngày? (giải bằng hai cách)

Bài 4: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 324m, chiều rộng bằng 3/4 chiều dài. Tính chu vi mảnh vườn đó.

2.3. Lời giải

Bài 1:

a) 213 x (60 + 15) = 213 x 60 + 213 x 15 = 12780 + 3195 = 15975

b) 26 x (127 + 3) = 26 x 127 + 26 x 3 = 3302 + 78 = 3380

c) 415 x (45 + 15) = 415 x 45 + 415 x 15 = 18675 + 6225 = 24900

d) 2019 x (12 + 100) = 2019 x 12 + 2019 x 100 = 24228 + 201900 = 226128

Bài 2: 

a) 342 x 32 = 342 x (30 + 2) = 342 x 30 + 342 x 2 = 10260 + 684 = 10944

b) 515 x 41 = 515 x (40 + 1) = 515 x 40 + 515 = 20600 + 515 =21115

c) 720 x 21 = 720 x (20 + 1) = 720 x 20 + 720 = 14400 + 720 = 15120

d) 2019 x 11 = 2019 x (10 + 1) = 2019 x 10 + 2019 = 20190 + 2019 = 22209

Bài 3:

Cách 1:

Một ngày tổ may A may được số sản phẩm là:

49 x 30 = 1470 (sản phẩm)

Một ngày tổ may B may được số sản phẩm là:

54 x 30 = 1620 (sản phẩm)

Một ngày cả 2 tổ may được số sản phẩm là:

1470 + 1620 = 3090 (sản phẩm)

Vậy 1 ngày cả hai tổ may được 3090 sản phẩm

Cách 2

Một ngày cả 2 tổ may được số sản phẩm là:

30 x (49 + 54) = 30 x 49 + 30 x 54 = 1470 + 1620 = 3090 (sản phẩm)

Vậy 1 ngày 2 tổ may được 3090 sản phẩm.

Bài 4: 

Chiều rộng bằng \(\Large\dfrac{3}{4}\) chiều dài nên ta có: (324 x 3) : 4 = 243 (m)

Chu vi mảnh vườn hình chữ nhật là: (324 + 243) x 2 = 567 x 2 = 1134 (m)

Vậy chu vi mảnh vườn là 1134m.

3. Bài tập tự luyện (có đáp án)

3.1. Bài tập

Bài 1: Thực hiện phép tính

a) 999 x (90 + 10)

b) 219 x (99 + 11)

c) 5124 x (15 + 54)

d) 2019 x 209

e) 2020 x 2100

Bài 2: Để phủ xanh đất trống, một đội công nhân A đã trồng cây xanh biết một ngày trồng được 205 cây bạch đàn và 792 cây keo. Hỏi sau 1 tuần đội công nhân A trồng được tất cả bao nhiêu cây?

Bài 3: Năm nay An 5 tuổi, tuổi mẹ gấp 7 lần tuổi An. Hỏi hiện nay tổng số tuổi của mẹ và An là bao nhiêu?

3.2. Đáp án tham khảo

Bài 1:

a) 99900

b) 24090

c) 353556

d) 421971

e) 4242000

Bài 2:

Đáp án: 6979

Bài 3

Đáp án: 40 tuổi

Để học tốt toán lớp 4 nhân một số với một tổng, các em cần ghi nhớ công thức chăm chỉ làm bài tập, tính toán nhanh và chính xác. Phụ huynh cùng con theo dõi vuihoc.vn để cập nhật thêm những kiến thức hay và bổ ích nhé!

Khoá học tốt Toán 4

Giúp con nắm chắc công thức và các dạng toán khó phần Phân số, hình học... từ đó làm bài tập nhanh và chính xác. Mục tiêu điểm 10 môn Toán.

2.500.000
Chỉ còn 2.000.000
Chỉ còn 2 ngày
| đánh giá
Bình luận
  • {{comment.create_date | formatDate}}
Hotline: 0987810990