Alo! Giờ nào còn dùng phiên bản này nữa Cập nhật ngay

Phương pháp giải các dạng toán lớp 4 tỉ lệ bản đồ

Tác giả Nguyễn Thu Hương 17:19 10/06/2020 60,751 Tag Lớp 4

Toán lớp 4 tỉ lệ bản đồ là bài học mang tính thực tế trong chương trình tiểu học.

Phương pháp giải các dạng toán lớp 4 tỉ lệ bản đồ

Toán lớp 4 tỉ lệ bản đồ là bài học mang tính thực tế trong chương trình tiểu học. Sau đây, Vuihoc.vn sẽ chia sẻ khái niệm và các dạng bài tập về tỉ lệ bản đồ để các bậc phụ huynh và các con tham khảo.

1. Khái niệm tỉ lệ bản đồ

Khái niệm tỉ lệ bản đồ

2. Các dạng toán lớp 4 tỉ lệ bản đồ

2.1. Dạng 1: Tìm khoảng cách thực địa khi biết tỉ lệ và khoảng cách bản đồ 
 

Dạng 1: Tìm khoảng cách thực tế

2.2. Tìm độ dài trên bản đồ khi biết độ dài thực địa và tỉ lệ

2.3. Tính tỉ lệ bản đồ khi biết độ dài trên bản đồ và thực tế

Dạng 3: Tính tỉ lệ bản đồ

3. Bài tập thực hành toán lớp 4 tỉ lệ bản đồ

3.1. Bài tập

Bài 1: Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 2000 khoảng cách giữa hai thành phố A và thành phố B là 10cm. Tính khoảng cách hai thành phố đó ngoài thực tế?

Bài 2: Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 30000 con đường CD có độ dài 4cm. Tính độ dài con đường CD trên thực tế?

Bài 3: Dòng sông có độ dài 6km. Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 100000 thì dòng sông dài bao nhiêu xăng ti mét?

Bài 4: Hai tỉnh Hà Giang và Cao Bằng cách nhau 30km. Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 10000 thì dòng sông dài bao nhiêu xăng ti mét?

Bài 5: Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 300 chiều dài hình chữ nhật là 6cm, chiều rộng là 2cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó ngoài thực tế.

Bài 6: Tính tỉ lệ bản đồ biết đoạn đường AB có độ dài thực tế 30m và độ dài trên bản đồ là 3cm. 

3. Bài tập vận dụng toán lớp 4 tỉ lệ bản đồ

Bài 1:

Khoảng cách hai thành phố A và B ngoài thực tế là:

10 x 2000 = 20000 (cm) = 200 (m)

Đáp số: 200m

Bài 2:

Độ dài con đường CD trên thực tế là:

30000 x 4 = 120000 (cm) = 1200 (m)

Đáp số: 1200m

Bài 3:

Đổi 6km = 600000cm

Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 100000 thì độ dài dòng sông là:

600000 : 100000 = 6 (cm)

Đáp số: 6cm

Bài 4: 

Đổi 30km = 3000000cm

Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 10000 thì độ dài dòng sông là:

3000000 : 10000 = 300 (cm)

Đáp số: 300cm

Bài 5:

Chiều dài hình chữ nhật ngoài thực tế là:

6 x 300 = 1800 (cm) = 18 (m)

Chiều rộng hình chữ nhật ngoài thực tế là:

2 x 300 = 600 (cm )= 6 (m)

Diện tích hình chữ nhật là:

18 x 6 = 108 (m2)

Đáp số: 108m2

Bài 6: 

Đổi 30m = 3000cm

Tỉ lệ bản đồ là:

3 : 3000 = 1 : 1000

Đáp số: 1 : 1000

Như vậy, chúng ta đã cùng tìm hiểu về toán lớp 4 tỉ lệ bản đồ. Hãy luyện tập thật nhiều và chờ đợi bài học tiếp theo từ Vuihoc.vn nhé!


 

Khoá học tốt Toán 4

Giúp con nắm chắc công thức và các dạng toán khó phần Phân số, hình học... từ đó làm bài tập nhanh và chính xác. Mục tiêu điểm 10 môn Toán.

900.000
Chỉ còn 750.000
Chỉ còn 2 ngày
| đánh giá
Bình luận
  • {{comment.create_date | formatDate}}