img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?

Kiến thức trọng tâm bài học trừ các số có ba chữ số có nhớ một lần

Tác giả Lê Thị Vân 16:44 23/04/2020 20,790 Tag Lớp 3

Bài học trừ các số có ba chữ số có nhớ một lần vuihoc.vn sẽ cũng cấp những kiến thức trọng tâm giúp con nhớ để tự tin học tốt hơn.

Kiến thức trọng tâm bài học trừ các số có ba chữ số có nhớ một lần
Mục lục bài viết
{{ section?.element?.title }}
{{ item?.title }}
Mục lục bài viết x
{{section?.element?.title}}
{{item?.title}}

Bài học hôm nay vuihoc.vn sẽ hướng dẫn các con thực hiện phép tính trừ các số có ba chữ số có nhớ một lần, một số lưu ý khi làm bài toán này. Cùng với đó là một số dạng bài tập vận dụng để các con học kĩ nhớ lâu hơn.

1. Quy tắc trừ các số có ba chữ số có nhớ 1 lần

1.1. Quy tắc

 • Đặt tính với các chữ số cùng một hàng thì viết thẳng cột với nhau.

 •  Thực hiện phép toán theo thứ tự từ trái sang phải, hàng nào không trừ được thì ta mượn một đơn vị ở hàng bên cạnh.

1.2. Ví dụ: Đặt tính rồi tính

a) 512 - 320

b) 215 - 195

Giải:

Đặt tính và tính ta có:

Thực hiện phép toán theo thứ tự từ phải sang trái.

 • 2 trừ 0 được 2, viết 2

 • 1 không trừ được cho 2, mượn 1 được 11 trừ 2 bằng 9, viết 9 nhớ 1

 • 3 thêm 1 bằng 4, 5 trừ 4 được 1, viết 1

Vậy 512 - 320 = 192

Thực hiện phép toán theo thứ tự từ phải sang trái.

 • 5 trừ 5 bằng 0, viết 0

 • 1 không trừ được 9, mượn 1 được 11 trừ 9 bằng 2, viết 2 nhớ 1

 • 1 thêm 1 bằng 2, 2 trừ 2 bằng 0

Vậy 215 - 195 = 20

2. Một số lưu ý khi làm bài tập

 • Khi tính toán luôn phải thực hiện theo thứ tự từ phải sang trái

 • Hàng nào không trừ được thì mượn hàng bên trái và luôn nhớ để trừ ở hàng tiếp theo

 • Thực hiện phép tính đối với bài học trừ các số có ba chữ số có nhớ 1 lần, khi mượn chúng ta chỉ mượn 1 đơn vị.

3. Các dạng bài tập của bài học từ các số có ba chữ số có nhớ một lần - có lời giải

Sau đây là một số dạng bài tập của bài học này và phương pháp để giải bài toán đó. Phụ huynh và con tham khảo thêm.

3.1. Dạng 1: Đặt tính rồi tính

3.1.1. Cách làm

Phương pháp làm bài toán đặt tính rồi tính

3.1.2. Bài tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 625 - 309

b) 976 - 319

c) 439 - 318

d) 721 - 682

e) 507 - 425

h) 286 - 177

3.1.3. Cách giải

Đặt tính và tính ta có:

 • 5 không trừ được 9, mượn 1 được 15 trừ 9 bằng 6, viết 6

 • 0 thêm 1 được 1, 2 trừ 1 bằng 1, viết 1

 • 6 trừ 3 được 3, viết 3

Vậy 625 - 309 = 316

 • 6 không trừ được 9, mượn 1 được 16 trừ 9 bằng 7, viết 7

 • 1 thêm 1 bằng 2, lấy 7 trừ 2 được 5, viết 5

 • 9 trừ 3 được 6, viết 6

Vậy 976 - 319 = 657

 • 9 trừ 1 được 8, viết 8

 • 3 không trừ được 8, mượn 1 được 13 trừ 8 bằng 5

 • 3 thêm 1 bằng 4, 4 trừ 4 bằng 0

Vậy 439 - 381 = 58

 • 1 trừ 0 được 1, viết 1

 • 2 không trừ được 9, mượn 1 được 12 trừ 9 bằng 3, viết 3

 • 5 thêm 1 bằng 6, 7 trừ 6 bằng 1

Vậy 721 - 590 = 131

 • 7 trừ 5 bằng 2, viết 2

 • 0 không trừ được 2, mượn 1 được 10 trừ 2 bằng 8, viết 8

 • 4 thêm 1 bằng 5, 5 trừ 5 bằng 0

Vậy 507 - 425 = 82

 • 6 không trừ được 7, mượn 1 được 16 trừ 7 bằng 9, viết 9

 • 7 thêm 1 bằng 8, 8 trừ 8 bằng 0, viết 0

 • 2 trừ 1 bằng 1, viết 1

Vậy 286 - 177 = 109

3.2. Dạng 2: Giải bài toán đố

3.2.1. Cách làm

Cách giải bài toán đố

3.2.2. Bài tập

Bài 1: Hai anh em Minh và Đức có 314 viên bi, biết Đức có 121 viên bi trong số bi đó. Hỏi Minh có bao nhiêu viên bi?

Bài 2: Đoạn dây dài 576m, cắt đi 185m. Hỏi còn lại đoạn dây còn lại bao nhiêu m?

Bài 3: Nhà bác Hùng có 215 con gà trống, biết số gà mái ít hơn số gà trống là 72 con. Hỏi nhà bác Hùng có bao nhiêu con gà mái?

3.2.3. Cách giải

Bài 1:

Số viên bi mà Minh có là:

314 - 121 = 193 (viên bi)

Vậy Minh có 193 viên bi

Bài 2:

Đoạn dây còn lại số m là:

576 - 185 = 391 (m)

Vậy sau khi cắt thì đoạn dây còn lại là 391m

Bài 3:

Số gà mái nhà bác Hùng là:

215 - 72 = 143 (con)

Vậy có 143 con gà mái

3.3. Dạng 3: Tìm x

3.3.1. Cách làm

Cách giải bài toán tìm x

3.3.2. Bài tập

Bài 1: Tìm x biết:

a) x + 107 = 596

b) 298 + x = 789

c) x + 76 = 957

d) 720 + x = 811

Bài 2: Tìm x biết:

a) 137 + x = 279 + 16

b) 332 + x = 345 + 125

c)  99 +  x = 978 + 11

d)  585 + x = 792 - 13

3.3.3. Cách giải

Bài 1:

a)  x + 107 = 596

x = 596 - 107

x = 489

b) 298 + x = 789

x = 789 - 298

x = 591

c) x + 76 = 957

x = 957 - 76

x = 881

d) 720 + x = 811

x = 811 - 720

x = 91

Bài 2:

a) 137 + x = 279 + 16

137 + x = 295

x = 295 - 137

x = 158

b) 332 + x = 345 + 125

332 + x = 470

x = 470 - 332

x = 138

c)  99 +  x = 978 + 11

99 + x = 989

x = 989 - 99

x = 890

d)  585 + x = 792 - 13

585 + x = 779

x = 779 - 585

x = 194

4. Bài tập thực hành (không có lời giải)

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 234 - 126

b) 476 - 81

c) 616 - 534

d) 888 - 559

Bài 2: Tìm x biết:

a) 104 + x = 372

b) 478 - x = 159

c) x + 225 = 907 - 375

d) 815 - x = 316 + 204

Bài 3: Một cửa hàng bán gạo, ngày thứ hai bán được 595kg gạo, biết ngày thứ nhất bán ít hơn ngày thứ 2 là 85kg gạo. Hỏi ngày thứ nhất bán được bao nhiêu kg gạo?

4.1. Đáp án tham khảo

Bài 1

a) 108                  b) 395                  c) 82                     d) 329

Bài 2

a) x = 268            b) x = 319            c) x = 307             d) x = 295

Bài 3

Đáp án: 510kg gạo

Những kiến thức trọng tâm bài học trừ các số có ba chữ số có nhớ một lần mà vuihoc.vn cung cấp hi vọng sẽ giúp con học tốt hơn, kích thích sự ham học và tư duy logic của con.

 

 

 

 

 

 

 

 

Khoá học tốt Toán 3

Giúp con nắm vững kiến thức trong SGK, vận dụng tốt vào giải bài tập và đề kiểm tra. Mục tiêu điểm 10 môn Toán.

2.500.000
Chỉ còn 2.000.000
Chỉ còn 2 ngày
| đánh giá
Bình luận
 • {{comment.create_date | formatDate}}
Hotline: 0987810990