Đố Vui Kỳ Đặc Biệt Số 01

Tác giả Chị Di Biết Tuốt 08:52 17/01/2020 40628

Đố các bạn, ông Công ông Táo lên chầu trời bằng cách nào? A: Đi máy bay B: Thả đèn trời C: Đạp xe D: Cưỡi cá chép


Xem đáp án

Đáp án như sau:

Đánh giá đố vui

| đánh giá
Bình luận
  • {{comment.create_date | formatDate}}