img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?

Đố vui Toán Học kỳ 11

Tác giả Cô An Di 08:42 18/12/2019 35857

Bắt đầu từ ngày khai giảng mẹ của Lan mỗi tháng cho Lan 5 đồng để mua sách vở, lan chỉ mua hết 4 đồng, còn 1 đồng góp lại. Hỏi sau mấy tháng Lan có được 10 đồng?


Xem đáp án

Đáp án như sau:

Đánh giá đố vui

| đánh giá
Bình luận
  • {{comment.create_date | formatDate}}
Hotline: 0987810990