Alo! Giờ nào còn dùng phiên bản này nữa Cập nhật ngay

KHÓA HỌC LỚP 12

Chọn sách giáo khoa

Toán 12 | Ôn thi THPTQG môn Toán

Toán 12 | Ôn thi THPTQG môn Toán

180 clip bài giảng theo từng chủ đề, hơn 6700 bài tập bám sát chương trình ôn thi THPT QG, 20 đề ôn tập có video chữa cụ thể, 30 đề tự luyện, cùng với khóa livestream. Giúp học sinh nắm vững kiến thức, tâm thế vững vàng trước kì thi.

1.500.000
Chỉ còn 900.000
Chỉ còn 2 ngày
Vật Lí 12 | Ôn thi THPTQG 2021 môn Vật lí

Vật Lí 12 | Ôn thi THPTQG 2021 môn Vật lí

120 clip bài giảng theo từng chủ đề, hơn 5500 bài tập bám sát chương trình ôn thi THPT QG, 20 đề ôn tập có video chữa cụ thể, 30 đề tự luyện, cùng với khóa livestream. Giúp học sinh nắm vững kiến thức, tâm thế vững vàng trước kì thi.

1.500.000
Chỉ còn 900.000
Chỉ còn 2 ngày
Hóa Học 12 | Ôn thi THPTQG 2021 môn Hoá học

Hóa Học 12 | Ôn thi THPTQG 2021 môn Hoá học

135 clip bài giảng theo từng chủ đề, hơn 5500 bài tập bám sát chương trình ôn thi THPT QG, 20 đề ôn tập có video chữa cụ thể, 30 đề tự luyện, cùng với khóa livestream. Giúp học sinh nắm vững kiến thức, tâm thế vững vàng trước kì thi.

1.500.000
Chỉ còn 900.000
Chỉ còn 2 ngày
Toán học 12 | Khoá tự học toàn bộ kiến thức nền tảng

Toán học 12 | Khoá tự học toàn bộ kiến thức nền tảng

180 clip bài giảng theo từng chủ đề, hơn 6700 bài tập bám sát chương trình ôn thi THPT QG, 20 đề ôn tập có video chữa cụ thể, 30 đề tự luyện, cùng với khóa livestream. Giúp học sinh nắm vững kiến thức, tâm thế vững vàng trước kì thi.

1.500.000
Chỉ còn 900.000
Chỉ còn 2 ngày
Vật lí 12 | Khoá tự học toàn bộ kiến thức nền tảng

Vật lí 12 | Khoá tự học toàn bộ kiến thức nền tảng

120 clip bài giảng theo từng chủ đề, hơn 5500 bài tập bám sát chương trình ôn thi THPT QG, 20 đề ôn tập có video chữa cụ thể, 30 đề tự luyện, cùng với khóa livestream. Giúp học sinh nắm vững kiến thức, tâm thế vững vàng trước kì thi.

1.500.000
Chỉ còn 900.000
Chỉ còn 2 ngày
Hóa học 12 | Khoá tự học toàn bộ kiến thức nền tảng

Hóa học 12 | Khoá tự học toàn bộ kiến thức nền tảng

135 clip bài giảng theo từng chủ đề, hơn 5500 bài tập bám sát chương trình ôn thi THPT QG, 20 đề ôn tập có video chữa cụ thể, 30 đề tự luyện, cùng với khóa livestream. Giúp học sinh nắm vững kiến thức, tâm thế vững vàng trước kì thi.

1.500.000
Chỉ còn 900.000
Chỉ còn 2 ngày
Toán học 12 | Khoá tự ôn cấp tốc

Toán học 12 | Khoá tự ôn cấp tốc

80 clip bài giảng trọng tâm theo từng chủ đề, hơn 4000 bài tập bám sát chương trình ôn thi THPT QG, 20 đề ôn tập có video chữa cụ thể, 30 đề tự luyện, cùng với khóa livestream. Giúp học sinh nắm vững kiến thức, tâm thế vững vàng trước kì thi.

Miễn phí
Chỉ còn 2 ngày
Hóa học 12 | Khoá tự ôn cấp tốc

Hóa học 12 | Khoá tự ôn cấp tốc

60 clip bài giảng trọng tâm theo từng chủ đề, hơn 1500 bài tập bám sát chương trình ôn thi THPT QG, 20 đề ôn tập có video chữa cụ thể, 30 đề tự luyện, cùng với khóa livestream. Giúp học sinh nắm vững kiến thức, tâm thế vững vàng trước kì thi.

Miễn phí
Chỉ còn 2 ngày
Vật lí 12 | Khoá tự ôn cấp tốc

Vật lí 12 | Khoá tự ôn cấp tốc

60 clip bài giảng trọng tâm theo từng chủ đề, hơn 1500 bài tập bám sát chương trình ôn thi THPT QG, 20 đề ôn tập có video chữa cụ thể, 30 đề tự luyện, cùng với khóa livestream. Giúp học sinh nắm vững kiến thức, tâm thế vững vàng trước kì thi.

Miễn phí
Chỉ còn 2 ngày
Vật lí 12 | KHÓA BÀI TẬP KHÔNG GIỚI HẠN

Vật lí 12 | KHÓA BÀI TẬP KHÔNG GIỚI HẠN "PAS" - MÔN VẬT LÍ

Khoá học không giới hạn "PAS" - môn Lý gồm 7 gói học theo chuyên đề và 2 gói thực chiến phòng thi, chống sai lý thuyết, hơn 1000 bài tập gồm ví dụ minh họa, bài tập tự luyện có lời giải chi tiết và các đề thi thử bám sát chương trình ôn thi THPT QG. Giúp học sinh nắm vững kiến thức, tâm thế vững vàng trước kì thi.

Miễn phí
Chỉ còn 2 ngày
Sinh Học 12 | KHOÁ BÀI TẬP KHÔNG GIỚI HẠN

Sinh Học 12 | KHOÁ BÀI TẬP KHÔNG GIỚI HẠN "PAS" - MÔN SINH

Khoá học không giới hạn "PAS" - môn Sinh gồm 7 gói học theo chuyên đề và 2 gói thực chiến phòng thi, chống sai lý thuyết, hơn 1000 bài tập gồm ví dụ minh họa, bài tập tự luyện có lời giải chi tiết và các đề thi thử bám sát chương trình ôn thi THPT QG. Giúp học sinh nắm vững kiến thức, tâm thế vững vàng trước kì thi.

Miễn phí
Chỉ còn 2 ngày
Hóa học 12 | Khoá bài tập không giới hạn

Hóa học 12 | Khoá bài tập không giới hạn

Khoá học không giới hạn "PAS" - môn Hóa gồm 8 gói học theo chuyên đề và 2 gói thực chiến phòng thi, chống sai lý thuyết, hơn 1000 bài tập gồm ví dụ minh họa, bài tập tự luyện có lời giải chi tiết và các đề thi thử bám sát chương trình ôn thi THPT QG. Giúp học sinh nắm vững kiến thức, tâm thế vững vàng trước kì thi.

Miễn phí
Chỉ còn 2 ngày
Toán học 12 | Khoá bài tập không giới hạn

Toán học 12 | Khoá bài tập không giới hạn "PAS" - môn Toán

Khoá học không giới hạn "PAS" - môn Hóa gồm 8 gói học theo chuyên đề và 2 gói thực chiến phòng thi, chống sai lý thuyết, hơn 1000 bài tập gồm ví dụ minh họa, bài tập tự luyện có lời giải chi tiết và các đề thi thử bám sát chương trình ôn thi THPT QG. Giúp học sinh nắm vững kiến thức, tâm thế vững vàng trước kì thi.

Miễn phí
Chỉ còn 2 ngày