img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?

Full đáp án đề Địa lý THPT Quốc Gia 2022 (update liên tục)

Tác giả Minh Châu 16:07 24/05/2023 3,415

Xem ngay đáp án đề thi Địa lý THPT Quốc gia 2022 - full 24 mã đề

Full đáp án đề Địa lý THPT Quốc Gia 2022 (update liên tục)
Mục lục bài viết
{{ section?.element?.title }}
{{ item?.title }}
Mục lục bài viết x
{{section?.element?.title}}
{{item?.title}}

Đề thi Địa lý THPT Quốc gia năm 2022 diễn ra vào ngày 8/7/2022, theo hình thức trắc nghiệm trong tổ hợp thi Xã hội với 40 câu hỏi chia làm 24 mã đề ở nhiều dạng khác nhau mức độ từ dễ đến khó. Sau đây là tổng hợp full đáp án các mã đề thi Địa lý THPT Quốc gia năm 2022 dành cho phụ huynh và các thí sinh 2k4 tham khảo.

Xem đầy đủ bộ đáp án đề thi THPT Quốc gia các môn tại đây:

 

1. Mã đề 301 - đề thi Địa lý THPT Quốc gia 2022

Mã đề 301 - đề thi Địa lý THPT Quốc gia 2022

2. Mã đề 302 - đề thi Địa lý THPT Quốc gia 2022

Mã đề 302 - đề thi Địa lý THPT Quốc gia 2022

3. Mã đề 303 - đề thi Địa lý THPT Quốc gia 2022

Mã đề 303 - đề thi Địa lý THPT Quốc gia 2022

4. Mã đề 304 - đề thi Địa lý THPT Quốc gia 2022

Mã đề 304 - đề thi Địa lý THPT Quốc gia 2022

5. Mã đề 305 - đề thi Địa lý THPT Quốc gia 2022

Mã đề 305 - đề thi Địa lý THPT Quốc gia 2022

6. Mã đề 306 - đề thi Địa lý THPT Quốc gia 2022

Mã đề 306 - đề thi Địa lý THPT Quốc gia 2022

7. Mã đề 307 - đề thi Địa lý THPT Quốc gia 2022

Mã đề 307 - đề thi Địa lý THPT Quốc gia 2022

8. Mã đề 308 - đề thi Địa lý THPT Quốc gia 2022

Mã đề 308 - đề thi Địa lý THPT Quốc gia 2022

9. Mã đề 309 - đề thi Địa lý THPT Quốc gia 2022

Mã đề 309 - đề thi Địa lý THPT Quốc gia 2022

10. Mã đề 310 - đề thi Địa lý THPT Quốc gia 2022

Mã đề 310 - đề thi Địa lý THPT Quốc gia 2022

11. Mã đề 311 - đề thi Địa lý THPT Quốc gia 2022

Mã đề 311 - đề thi Địa lý THPT Quốc gia 2022

12. Mã đề 312 - đề thi Địa lý THPT Quốc gia 2022

Mã đề 312 - đề thi Địa lý THPT Quốc gia 2022

13. Mã đề 313 - đề thi Địa lý THPT Quốc gia 2022
 

Mã đề 313 - đề thi Địa lý THPT Quốc gia 2022

14. Mã đề 314 - đề thi Địa lý THPT Quốc gia 2022

Mã đề 314 - đề thi Địa lý THPT Quốc gia 2022

15. Mã đề 315 - đề thi Địa lý THPT Quốc gia 2022

Mã đề 315 - đề thi Địa lý THPT Quốc gia 2022

16. Mã đề 316 - đề thi Địa lý THPT Quốc gia 2022

Mã đề 316 - đề thi Địa lý THPT Quốc gia 2022

17. Mã đề 317 - đề thi Địa lý THPT Quốc gia 2022

Mã đề 317 - đề thi Địa lý THPT Quốc gia 2022

18. Mã đề 318 - đề thi Địa lý THPT Quốc gia 2022

Mã đề 318 - đề thi Địa lý THPT Quốc gia 2022

19. Mã đề 319 - đề thi Địa lý THPT Quốc gia 2022

Mã đề 319 - đề thi Địa lý THPT Quốc gia 2022

20. Mã đề 320 - đề thi Địa lý THPT Quốc gia 2022

Mã đề 320 - đề thi Địa lý THPT Quốc gia 2022

21. Mã đề 321 - đề thi Địa lý THPT Quốc gia 2022

Mã đề 321 - đề thi Địa lý THPT Quốc gia 2022

22. Mã đề 322 - đề thi Địa lý THPT Quốc gia 2022

Mã đề 322 - đề thi Địa lý THPT Quốc gia 2022

23. Mã đề 323 - đề thi Địa lý THPT Quốc gia 2022

Mã đề 323 - đề thi Địa lý THPT Quốc gia 2022

24. Mã đề 324 - đề thi Địa lý THPT Quốc gia 2022

Mã đề 324 - đề thi Địa lý THPT Quốc gia 2022

| đánh giá
Bình luận
  • {{comment.create_date | formatDate}}
Hotline: 0987810990