img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?
img

Công Thức Và Cách Tìm Nguyên Hàm Của Hàm Số Mũ, Hàm Số Logarit

Tác giả Cô Hiền Trần 14:16 02/12/2023 95,232 Tag Lớp 12

Nguyên hàm của hàm số mũ là một kiến thức nhiều công thức cần ghi nhớ đối với các bạn học sinh. Bài viết sẽ hệ thống đầy đủ kiến thức cần ghi nhớ cùng phương pháp giải nguyên hàm của hàm số mũ, giúp các em dễ dàng tiếp thu kiến thức và ôn tập thật hiệu quả.

Công Thức Và Cách Tìm Nguyên Hàm Của Hàm Số Mũ, Hàm Số Logarit
Mục lục bài viết
{{ section?.element?.title }}
{{ item?.title }}
Mục lục bài viết x
{{section?.element?.title}}
{{item?.title}}

1. Bảng công thức nguyên hàm của hàm số mũ

Nguyên hàm của hàm số mũ là bài toán có rất nhiều công thức cần ghi nhớ. Dưới đây là những công thức cơ bản các em học sinh cần nắm rõ:

1.1. Nguyên hàm cơ bản của hàm số e mũ

Hàm số e mũ có những công thức cần ghi nhớ là:

1. $\int e^{x}dx=e^{x}+C$

2. $\int e^{u}du=e^{u}+C$

3. $\int e^{ax+b}dx=\frac{1}{a}.e^{ax+b}+C$

4. $\int e^{-x}dx=-e^{x}+C$

5. $\int e^{-u}du=-e^{-u}+C$

1.2. Nguyên hàm kết hợp của hàm số e mũ

Khi ta kết hợp nguyên hàm lượng giác cơ bản với nguyên hàm của hàm số e mũ, ta có công thức sau đây:

1. $\int ue^{au}du=\left ( \frac{u}{a}-\frac{1}{a^{2}}\right )e^{au}+C$

2. $\int u^{n}e^{au}du=\frac{u^{n}e^{au}}{a}-\frac{n}{a}\int u^{n-1}e^{au}du+C$

3. $\int cos(ax).e^{bx}dx=\frac{(a.sin(ax)+b.cos(ax)).e^{bx}}{a^{2}+b^{2}}+C$

4. $\int cos(au).e^{bu}du=\frac{(b.sin(au)-a.cos(au)).e^{bx}}{a^{2}+b^{2}}+C$

1.3. Nguyên hàm kết hợp hàm số mũ

1. $\int a^{x}dx=\frac{a^{x}}{lna}+C$ với $(a>0, a\neq 1)$

2. $\int a^{u}du=\frac{a^{u}}{lna}+C$ với $(a>0, a\neq 1)$

3. $\int a^{mx+n}dx=\frac{1}{m}.\frac{a^{mx+n}}{lna}+C (m\neq 0)$

4. $\int u^{n}.sinudu=-u^{n}.cosu+\int u^{n-1}.cosudu$

5. $\int u^{n}.cosudu=u^{n}.sinu-n\int u^{n-1}.sinudu$

 

Cùng các thầy cô VUIHOC chinh phục mọi dạng bài về hàm số mũ và hàm số logarit

 

2. Tìm nguyên hàm của hàm số mũ, logarit

Nguyên hàm của hàm số là khi cho hàm số f(x) xác định trên K. 

Hàm số F(x) chính là nguyên hàm của f(x) trên K nếu F'(x) = f(x) x ∈ K.

2.1. Sử dụng các dạng nguyên hàm cơ bản

Để giải bài toán tìm nguyên hàm hàm số mũ hay hàm logarit, chúng ta có thể sử dụng các phép biến đổi đại số. Chúng ta sẽ biến đổi biểu thức dưới dấu tích phân về dạng nguyên hàm cơ bản đã được học. 

Ta có bảng nguyên hàm cơ bản là: 

Nguyên hàm của hàm số mũ cơ bản

 Bảng công thức nguyên hàm mở rộng:

Nguyên hàm của hàm số mũ mở rộng

Ví dụ 1: Nguyên hàm của hàm số sau là?

f(x)=$\frac{1}{e^{x}-e^{-x}}$

Giải:

Ta có:

$\int f(x)dx=\int \frac{d(e^{x})}{e^{2x-1}}=\int \frac{d(e^{x})}{e^{2x-1}}=\frac{1}{2}ln\left | \frac{e^{x}-1}{e^{x}+1} \right |+C$

Ví dụ 2: Nguyên hàm hàm số: f(x)=$\frac{ln(ex)}{3+xlnx}$

Giải:

Giải nguyên hàm của hàm số mũ

 

2.2. Phương pháp phân tích

Các bạn học sinh được làm quen với phương pháp phân tích để tính các xác định nguyên hàm. Thực chất đây là một dạng của phương pháp hệ số bất định nhưng ta sẽ sử dụng các đồng nhất thức quen thuộc.

Chú ý: Nếu học sinh thấy khó về cách biến đổi để đưa về dạng cơ bản thì thực hiện theo hai bước sau đây:

  • Thực hiện phép đổi biến t=$e^{x}$, suy ra $dt=e^{x}dx$.

$e^{x}\sqrt{e^{2x}-2e^{x}+2}dx=\sqrt{t^{2}-2t+2dt}=\sqrt{(t-1)^{2}+1dt}$

Lúc này: $\int f(x)dx=\int \sqrt{(t-1)^{2}+1dt}$

  • Thực hiện phép đổi biến u=t-1, suy ra du=dt

Ví dụ 1: Nguyên hàm của hàm số f(x)=$\frac{1}{1-e^{x}}$

Giải: 

Giải bài tập nguyên hàm của hàm số mũ

Ví dụ 2: Nguyên hàm của hàm số f(x)= $e^{x}\sqrt{e^{2x}-2e^{x}+2}$

Giải: 

Giải bài tập nguyên hàm của hàm số mũ

Tham khảo ngay sách ôn thi THPT Quốc Gia tổng hợp kiến thức và phương pháp giải mọi dạng bài tập thi Toán THPT Quốc Gia

 

2.3. Phương pháp đổi biến

Phương pháp đổi biến được sử dụng cho các hàm logarit và hàm số mũ với mục đích để chuyển biểu thức dưới dấu tích phân về các dạng vô tỉ hoặc hữu tỉ. Để sử dụng được phương pháp này trong nguyên hàm của hàm mũ, chúng ta thực hiện các bước sau:

  • Chọn t = φ(x). Trong đó có φ(x) là hàm số mà ta chọn.

  • Tính vi phân dt = φ'(x)dx.

  • Biểu diễn f(x)dx = g[φ(x)] φ'(x)dx = g(t)dt.

  • Lúc này I=∫f(x)dx= ∫g(t)dt= G(t) + C.

Bảng dấu hiệu nhận biết và cách tính tích phân

Ví dụ 1: Tìm nguyên hàm của hàm số f(x)=$\int \frac{1}{x\sqrt{lnx+1}}dx$

Giải:

Giải bài tập nguyên hàm của hàm số mũ theo phương pháp biến đổi

Ví dụ 2: Nguyên hàm của hàm số: f(x)=$\frac{1}{1+e^{2x}}$

Giải:

Giải nguyên hàm của hàm số mũ theo phương pháp đổi biến

2.4. Phương pháp nguyên hàm từng phần

Trong bài toán nguyên hàm hàm số mũ, cho hàm số u và v liên tục và có đạo hàm liên tục trên $\left [ a,b \right ]$.

Theo nguyên hàm từng phần có:

$\int udv=uv-\int vdu$

Ngoài công thức chung như trên, để sử dụng phương pháp nguyên hàm từng phần chúng ta còn có thể áp dụng các dạng sau:

Nguyên hàm của hàm số mũ theo phương pháp nguyên hàm từng phần

Chú ý: Thứ tự ưu tiên khi đặt u: “Nhất lô, nhì đa, tam lượng, tứ mũ” 

Ví dụ 1: Tính nguyên hàm của hàm số: f(x)=$x.e^{2x}$

Giải:

Giải nguyên hàm của hàm số mũ theo phương pháp nguyên hàm từng phần

Ví dụ 2: Tính nguyên hàm của f(x)=$\int xln\frac{1-x}{1+x}dx$

Giải:

Tìm nguyên hàm của hàm số mũ theo phương pháp nguyên hàm từng phần

 

3. Một số bài tập tìm nguyên hàm của hàm số mũ và logarit (có đáp án)

Nguyên hàm hàm số mũ có rất nhiều dạng bài tập đa dạng. Cùng theo dõi những ví dụ dưới đây để hiểu bài và luyện tập nhuần nhuyễn hơn nhé!

Bài tập 1: Hàm số $(tan^{2}x+tanx+1).e^{x}$ có nguyên hàm là?

Giải:

Phương pháp giải nguyên hàm của hàm số mũ

Bài tập 2: Hàm số sau: y = $5.7^{x}+x^{2}$ có nguyên hàm là?

Giải:

bài tập giải nguyên hàm của hàm số mũ

Bài tập 3: Tìm nguyên hàm F(x) của hàm số y =$3^{x}-5^{x}.F(0)=\frac{2}{15}$

Giải: 

 Phương pháp giải nguyên hàm của hàm số mũ

Bài tập 4: Tìm họ nguyên hàm của hàm số y = $(2x-1)e^{3x}$

Giải:

Bài tập nguyên hàm của hàm số mũ

Bài tập 5: Cho F(x)= $\int (2x-1)e^{1-x}dx=(Ax+B).e^{1-x}+C$. Giá trị của T=A+B là bao nhiêu?

Giải

Bài tập giải nguyên hàm của hàm số mũ

 

PAS VUIHOCGIẢI PHÁP ÔN LUYỆN CÁ NHÂN HÓA

Khóa học online ĐẦU TIÊN VÀ DUY NHẤT:  

⭐ Xây dựng lộ trình học từ mất gốc đến 27+  

⭐ Chọn thầy cô, lớp, môn học theo sở thích  

⭐ Tương tác trực tiếp hai chiều cùng thầy cô  

⭐ Học đi học lại đến khi nào hiểu bài thì thôi

⭐ Rèn tips tricks giúp tăng tốc thời gian làm đề

⭐ Tặng full bộ tài liệu độc quyền trong quá trình học tập

Đăng ký học thử miễn phí ngay!!

Hy vọng rằng qua phần hệ thống các kiến thức cùng bài tập kèm lời giải trên sẽ giúp các em tiếp thu bài học dễ dàng hơn đối với bài toán nguyên hàm của hàm số mũ. Truy cập ngay nền tảng học online Vuihoc.vn để để ôn tập nhiều hơn về các dạng toán khác nhé! Chúc các bạn ôn thi thật hiệu quả.

>> Xem thêm:

 

 

Banner afterpost tag lớp 12
| đánh giá
Bình luận
  • {{comment.create_date | formatDate}}
Hotline: 0987810990