img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?
img

Bảng Nguyên Hàm Và Công Thức Nguyên Hàm Đầy Đủ Nhất & Bài Tập

Tác giả Cô Hiền Trần 10:36 31/01/2024 919,193 Tag Lớp 12

Kiến thức về nguyên hàm rất rộng lớn và khá thử thách đối với các bạn học sinh lớp 12. Cùng VUIHOC tìm hiểu và chinh phục các công thức nguyên hàm để dễ dàng hơn trong việc giải các bài tập liên quan nhé!

Bảng Nguyên Hàm Và Công Thức Nguyên Hàm Đầy Đủ Nhất & Bài Tập
Mục lục bài viết
{{ section?.element?.title }}
{{ item?.title }}
Mục lục bài viết x
{{section?.element?.title}}
{{item?.title}}

Trong chương trình toán 12 nguyên hàm là phần kiến thức đóng vai trò quan trọng, đặc biệt là khi học về hàm số. Ngoài ra, các bài tập về nguyên hàm xuất hiện rất nhiều trong các đề thi THPT QG những năm gần đây. Tuy nhiên, kiến thức về nguyên hàm rất rộng lớn và khá thử thách đối với các bạn học sinh lớp 12. Cùng VUIHOC tìm hiểu và chinh phục các công thức nguyên hàm để dễ dàng hơn trong việc giải các bài tập liên quan nhé!

1. Lý thuyết nguyên hàm

1.1. Định nghĩa nguyên hàm là gì?

Trong chương trình toán giải tích Toán 12 đã học, nguyên hàm được định nghĩa như sau:

Một nguyên hàm của một hàm số thực cho trước f là một F có đạo hàm bằng f, nghĩa là, $F’=f$. Cụ thể:

Cho hàm số f xác định trên K. Nguyên hàm của hàm số f trên K tồn tại khi $F(x)$ tồn tại trên K và $F’(x)=f(x)$ (x thuộc K).

Ta có thể xét ví dụ sau để hiểu hơn về định nghĩa nguyên hàm:

Hàm số $f(x)=cosx$ có nguyên hàm là $F(x)=sinx$ vì $(sinx)’=cosx$ (tức $F’(x)=f(x)$).

2.2. Tính chất của nguyên hàm

Xét hai hàm số liên tục g và f trên K:

 • $\int [f(x)+g(x)]dx=\int f(x)dx+\int g(x)dx$
 • $\int kf(x)dx=k\int f(x)$ (với mọi số thực k khác 0)

Ta cùng xét ví dụ dưới đây minh họa cho tính chất của nguyên hàm:

$\int sin^{2}xdx=\int\frac{1-cos2x}{2}dx=\frac{1}{2}\int dx-\frac{1}{2}\int cos2xdx=\frac{x}{2}-\frac{sin2x}{4}+C$

>> Xem thêm: Cách xét tính liên tục của hàm số, bài tập và ví dụ minh họa

2. Tổng hợp đầy đủ các công thức nguyên hàm dành cho học sinh lớp 12

2.1. Bảng công thức nguyên hàm cơ bản

Bảng công thức nguyên hàm cơ bản

2.2. Bảng công thức nguyên hàm nâng cao

Bảng công thức nguyên hàm nâng cao

 

>>>Cùng thầy cô VUIHOC nắm trọn kiến thức nguyên hàm - Ẵm điểm 9+ thi tốt nghiệp THPT ngay<<<

 

2.3. Bảng công thức nguyên hàm mở rộng

Tổng hợp công thức nguyên hàm mở rộng

3. Bảng công thức nguyên hàm lượng giác

Bảng nguyên hàm lượng giác thường gặp - công thức nguyên hàm

4. Các phương pháp tính nguyên hàm nhanh nhất và bài tập từ cơ bản đến nâng cao

Để dễ dàng hơn trong việc thuộc các công thức nguyên hàm, các em học sinh cần chăm chỉ giải các bài tập áp dụng các phương pháp và công thức nguyên hàm tương ứng. Sau đây, VUIHOC sẽ hướng dẫn các em 4 phương pháp tìm nguyên hàm. 

4.1. Công thức nguyên hàm từng phần

Để giải các bài tập áp dụng phương pháp nguyên hàm từng phần, trước tiên học sinh cần nắm được định lý sau:

$\int u(x).v'(x)dx=u(x).v(x)-\int u(x).u'(x)dx$

Hay $\int udv=uv-\int vdu$

Với $du=u'(x)dx, dv=v'(x)dx)$

Ta cùng xét 4 trường hợp xét nguyên hàm từng phần (với P(x) là một đa thức theo ẩn x)

Ví dụ minh họa: Tìm họ nguyên hàm của hàm số $\int xsinxdx$

Giải:

Các trường hợp nguyên hàm từng phần - nguyên hàm toán 12

4.2. Phương pháp tính nguyên hàm hàm số lượng giác

Trong phương pháp này, có một số dạng nguyên hàm lượng giác thường gặp trong các bài tập và đề thi trong chương trình học. Cùng VUIHOC điểm qua một số cách tìm nguyên hàm của hàm số lượng giác điển hình nhé!

Dạng 1: $I=\int \frac{dx}{sin(x+a)sin(x+b)}$

 • Phương pháp tính:

Dùng đồng nhất thức:

$I=\int \frac{sin(a-b)}{sin(a-b)}=\frac{sin[(x+a)-(x+b)]}{sin(a-b)}=\frac{sin(x+a)cos(x+b)-cos(x+a)sin(x+b)}{sin(a-b)}$

Từ đó suy ra:

$I=\frac{1}{sin(a-b)}\int \frac{sin(x+a)cos(x+b)-cos(x+a)sin(x+b)}{sin(x+a)sin(x+b)}dx$

$=\frac{1}{sin(a-b)}\int [\frac{cos(x+b)}{sin(x+b)}]-\frac{cos(x+a)}{sin(x+a)}]dx$

$=\frac{1}{sin(a-b)}[lnsin(x+b)-lnsin(x+a)]+C$

 • Ví dụ áp dụng:

Tìm nguyên hàm sau đây: $I=\int \frac{dx}{sinxsin(x+\frac{\pi}{6})}$

Giải:

Ví dụ minh họa bài tập nguyên hàm

Dạng 2: $I=\int tan(x+a)tan(x+b)dx$

 • Phương pháp tính:

Phương pháp tìm nguyên hàm hàm số lượng giác

 • Ví dụ áp dụng: Tìm nguyên hàm sau đây: $K=\int tan(x+\frac{\pi}{3}cot(x+\frac{\pi}{6})dx$

Giải:

Phương pháp tìm nguyên hàm hàm số lượng giác

Dạng 3: $I=\int \frac{dx}{asinx+bcosx}$

 • Phương pháp tính:

Phương pháp tìm nguyên hàm hàm số lượng giác

 • Ví dụ minh họa: Tìm nguyên hàm I=$\int \frac{2dx}{\sqrt{3}sinx+cosx}$

Ví dụ minh họa - bài tập tìm nguyên hàm hàm số lượng giác

Dạng 4: $I=\int \frac{dx}{asinx+bcosx+c}$

 • Phương pháp tính:

Phương pháp tìm nguyên hàm hàm số lượng giác - dạng 4

 • Ví dụ áp dụng: Tìm nguyên hàm sau đây: $I=\int \frac{dx}{3cosx+5sinx+3}$

Bài tập tìm nguyên hàm hàm số lượng giác

 

Toàn bộ kiến thức về nguyên hàm được tổng hợp và hệ thống hóa một cách khoa học và ngắn gọn dành cho các em học sinh. Đăng ký nhận ngay!

 

 

4.3. Cách tính nguyên hàm của hàm số mũ

Để áp dụng giải các bài tập tìm nguyên hàm của hàm số mũ, học sinh cần nắm vững bảng nguyên hàm của các hàm số mũ cơ bản sau đây:

Bảng nguyên hàm hàm số mũ - công thức nguyên hàm

Sau đây là ví dụ minh họa phương pháp tìm nguyên hàm hàm số mũ:

Xét hàm số sau đây: y=$5.7^{x}+x^{2}$

ví dụ minh họa phương pháp tìm nguyên hàm hàm số mũ

 

 

 

 

 

Giải:

Ta có nguyên hàm của hàm số đề bài là:

ví dụ minh họa phương pháp tìm nguyên hàm hàm số mũ

Chọn đáp án A

4.4. Phương pháp nguyên hàm đặt ẩn phụ (đổi biến số)

Phương pháp đổi biến số có hai dạng dựa trên định lý sau đây:

 • Nếu $\int f(x)dx=F(x)+C$ và $u=\varphi (x)$ là hàm số có đạo hàm thì $\int f(u)du=F(u) + C$

 • Nếu hàm số f(x) liên tục thì khi đặt $x=\varphi(t)$ trong đó $\varphi(t)$ cùng với đạo hàm của nó $\varphi'(t)$ là những hàm số liên tục, ta sẽ được: $\int f(x)=\int f(\varphi(t)).\varphi'(t)dt$

Từ phương pháp chung, ta có thể phân ra làm hai bài toán về phương pháp nguyên hàm đặt ẩn phụ như sau:

Bài toán 1: Sử dụng phương pháp đổi biến số dạng 1 tìm nguyên hàm $I=f(x)dx$

Phương pháp:

 • Bước 1: Chọn $x=\varphi(t)$, trong đó $\varphi(t)$ là hàm số mà ta chọn cho thích hợp

 • Bước 2: Lấy vi phân 2 vế, $dx=\varphi'(t)dt$

 • Bước 3: Biển thị $f(x)dx$ theo t và dt: $f(x)dx=f(\varphi (t)).\varphi' (t)dt=g(t)dt$

 • Bước 4: Khi đó $I=\int g(t)dt=G(t)+C$

Ví dụ minh họa:

Tìm nguyên hàm của $I=\int \frac{dx}{\sqrt{(1-x^{2})^{3}}}$

Giải:

Bài tập minh họa phương pháp nguyên hàm đặt ẩn phụ

Bài toán 2: Sử dụng phương pháp đổi biến số dạng 2 tìm nguyên hàm $I=\int f(x)dx$

Phương pháp:

 • Bước 1: Chọn $t=\psi (x)$ trong đó $\psi (x)$ là hàm số mà ta chọn cho thích hợp

 • Bước 2: Tính vi phân 2 vế: $dt=\psi '(x)dx$

 • Bước 3: Biểu thị $f(x)dx$ theo t và dt: $f(x)dx=f[\psi (x)].\psi'(x)dt=g(t)dt$

 • Bước 4: Khi đó$ I=\int g(t)dt=G(t)+C$

Ví dụ minh họa:

Tìm nguyên hàm $I=\int x^{3}(2-3x^{2})^{8}dx$

Bài tập minh họa phương pháp nguyên hàm đặt ẩn phụ

Trên đây là toàn bộ kiến thức cơ bản và tổng hợp đầy đủ công thức nguyên hàm cần nhớ. Hy vọng rằng sau bài viết này, các em học sinh sẽ có thể áp dụng công thức để giải các bài tập nguyên hàm từ cơ bản đến nâng cao. Để học và ôn tập nhiều hơn những phần công thức Toán 12 phục vụ ôn thi THPT QG, truy cập Vuihoc.vnđăng ký khóa học ngay từ hôm nay nhé!

 

PAS VUIHOCGIẢI PHÁP ÔN LUYỆN CÁ NHÂN HÓA

Khóa học online ĐẦU TIÊN VÀ DUY NHẤT:  

⭐ Xây dựng lộ trình học từ mất gốc đến 27+  

⭐ Chọn thầy cô, lớp, môn học theo sở thích  

⭐ Tương tác trực tiếp hai chiều cùng thầy cô  

⭐ Học đi học lại đến khi nào hiểu bài thì thôi

⭐ Rèn tips tricks giúp tăng tốc thời gian làm đề

⭐ Tặng full bộ tài liệu độc quyền trong quá trình học tập

Đăng ký học thử miễn phí ngay!!

 

>> Xem thêm:

Banner afterpost tag lớp 12
| đánh giá
Bình luận
 • {{comment.create_date | formatDate}}
Hotline: 0987810990