img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?
img

Soạn bài Tự đánh giá Thư dụ Vương Thông lần nữa

Tác giả Hoàng Uyên 15:18 01/02/2024 2,597 Tag Lớp 10

Trong bài viết này, VUIHOC sẽ hướng dẫn các bạn cách để soạn bài Tự đánh giá Thư dụ Vương Thông lần nữa, cùng trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa Cánh diều lớp 10 tập 2 để nắm rõ được nội dung và vẻ đẹp của tác phẩm, cùng theo dõi nhé!

Soạn bài Tự đánh giá Thư dụ Vương Thông lần nữa
Mục lục bài viết
{{ section?.element?.title }}
{{ item?.title }}
Mục lục bài viết x
{{section?.element?.title}}
{{item?.title}}

Soạn bài Tự đánh giá Thư dụ Vương Thông lần nữa

1. Câu 1 trang 30 SGK Văn 10/2 Cánh diều

Sắp xếp lại các câu sau sao cho đúng trình tự lần lượt: luận điểm - lí lẽ - dẫn chứng mà tác giả Nguyễn Trãi đã trình bày ở trong thư.

a. Được thời có thế, thì mất biến thành còn, nhỏ hóa ra lớn; mất thời mất thế, thì mạnh hóa ra yếu, yên lại chuyển thành nguy.

b. Trước đây, các ông bề ngoài thì giả cách giảng hòa, bên trong ngầm mưu gian trá, cứ đào hào, đắp lũy, ngồi đợi viện binh, tâm tính không minh bạch, trong ngoài lại khác nhau, sao có thể khiến ta tin tưởng mà không nghi ngờ cho được.

c. Kể ra người dùng binh giỏi là ở chỗ biết rõ thời thế mà thôi.

Lời giải chi tiết:

Trình tự chính xác: luận điểm - lí lẽ - dẫn chứng ⇒ c - a - b.

>> Mời bạn tham khảo: Soạn văn 10 Cánh diều 

2. Câu 2 trang 30 SGK Văn 10/2 Cánh diều

Soạn bài Tự đánh giá Thư dụ Vương Thông lần nữa.

Bức tranh của tác giả Nguyễn Trãi đã chỉ ra sáu điều phải thua của lũ quân Minh. Em hãy điền vào vở về những nội dung còn thiếu ở phần cột B rồi ghép theo thứ tự điều phải thua ở phần cột A tương ứng với các nội dung ở cột B sao cho chính xác nhất.

A

B

a. Điều phải thua thứ nhất

1. Luôn luôn động binh đao, liên tiếp bày đánh đẹp, dân sống không yên, nhao nhao thất vọng.

b. Điều phải thua thứ hai

2. Gian thần chuyên chính, bạo chúa giữ ngôi, người cốt nhục hại nhau, chốn cung đình sinh biến.

c. Điều phải thua thứ ba

3. Nước lũ mùa hạ chảy tràn, cầu sàn, rào lũy sụp lở, củi cỏ thiếu thốn, ngựa chết, quân ốm.


d. Điều phải thua thứ tư

4. Nay các con đường, cửa ải xa xôi hiểm trở đều bị binh lính và voi chiến của ta dồn giữ, nếu viện binh có đến, thì cũng muôn phần tất phải thua; viện binh đã thua, bọn các ông tất bị bắt.


e. Điều phải thua thứ năm

5. Nay ta dấy nghĩa binh, trên dưới đồng lòng, anh hùng hết sức, quân sĩ càng luyện, khí giới càng tinh, vừa cày ruộng vừa đánh giặc. Còn quân sĩ trong thành thì đều mệt mỏi, tự chuốc bại vong.

g. Điều phải thua thứ sáu

6. Nước ông quân mạnh, ngựa khỏe, nay đều đóng cả ở biên giới phía bắc để phòng bị quân Nguyên, không rỗi mà nhìn đến phương nam được.

Lời giải chi tiết:

⇒ a - 3; b - 4; c - 6; d - 1; e - 2; g - 5

3. Câu 3 trang 31 SGK Văn 10/2 Cánh diều

Nhận định nào sau đây không đúng về thái độ của nhà văn Nguyễn Trãi thông qua cách xưng hô với quân Minh?

A. Nguyễn Trãi đã quá nhún nhường trước mặt kẻ thù khi quân ta đang ở trong thế mạnh hơn chúng.

B. Nguyễn Trãi cũng có lúc tỏ ra tôn trọng kẻ thù nhưng rất kiên quyết khi chúng đã động chạm đến quyền lợi của dân tộc.

C. Ông đã phân loại được kẻ thù để có cách xưng hô đã tỏ thái độ rõ ràng với từng loại người. Ngay với Tổng binh Vương Thông, khi cần thiết Nguyễn Trãi cũng vẫn có cách xưng hô cứng rắn mang tính chất cảnh cáo.

D.  Mục đích của bức thư chính là nhằm mở đường cho kẻ thù có thể rút quân về nước, chấm dứt đi chiến tranh, đem lại nền hòa bình, độc lập cho dân tộc nên sự nhún nhường ở trong cách xưng hô của tác giả là hợp lí.

Đáp án A.

Đăng ký ngay khóa học PAS THPT để được thầy cô lên lộ trình ôn thi tốt nghiệp ngay từ bây giờ nhé!

4. Câu 4 trang 31 SGK Văn 10/2 Cánh diều

Trong bài Thư dụ Vương Thông lần nữa, đã có đoạn viết: "Trước, Phương Chính, Mã Kỳ chuyên làm điều hà khắc, bạo ngược, dân chúng lầm than, thiện hạ oán thán. Đào phần mộ ở làng ấp ta, bắt vợ con của dân ta, người sống bị hại, người chết ngậm oan. Nếu các ông biết xét kỹ sự thế, nhận rõ thời cơ, chém lấy đầu Phương Chính, Mã Kỳ, đem nộp trước cửa quân, thì sẽ tránh cho người trong thành khỏi bị giết, hàn gắn vết thương trong nước, hòa hảo lại thông, can qua dứt hẳn." Câu nào ở dưới đây đã nêu lên đúng mục đích của đoạn thư phía trên?

A. Việc đòi chém Phương Chính, Mã Kỳ chính là điều kiện để hai bên có thể giảng hòa và chấm dứt chiến tranh.

B. Tác giả đã kể tội Phương Chính, Mã Kỳ ở trong bức thư nhằm chia rẽ nội bộ của kẻ địch, khiến cho chúng nghi kỵ, sát phạt qua lại lẫn nhau.

C. Đoạn văn đã lên án về tội ác của quân Minh, chỉ đích danh thủ phạm để cho người dân và binh lính là người Việt trong thành trở căm phẫn rồi nổi dậy, kết hợp trong và ngoài cùng tiến đánh thành.

D. Những câu văn đó cũng đã thể hiện được ý chí và quyết tâm mãnh liệt của nhân dân Đại Việt ở trong việc tiêu diệt đi quân Minh nếu chúng nhất quyết không chịu giảng hòa và rút quân về nước.

Đáp án B

5. Câu 5 trang 31 SGK Văn 10/2 Cánh diều

Từ những nguồn tư liệu mà em có thể tìm hiểu được, hãy trình bày thêm về hoàn cảnh ra đời của Thư dụ Vương Thông một lần nữa và hãy cho biết quan điểm của tác giả Nguyễn Trãi được thể hiện ở trong bức thư.

Lời giải chi tiết:

  • Hoàn cảnh đưa đến sự xuất hiện của Thư dụ Vương Thông một lần nữa qua một trong những lá thư gửi đến ông. Lúc này, thành Đông Quan (tức Hà Nội hiện nay) đang bị quân ta bao vây, và quân địch bên trong thành đang phải đối mặt với những khó khăn nghiêm trọng. Bức thư được viết vào giai đoạn sau sự kiện Liễu Thăng bị giết tại gò Mã Yên. Trong thời điểm này, Vương Thông, không đợi lệnh của vua Minh, đã tự quyết định "giảng hòa" với quân Lam Sơn và sau đó rút quân về đất nước.

  • Nguyễn Trãi đề cập đến quan điểm về chiến thuật quân sự, nhấn mạnh rằng để đạt được chiến thắng, người lãnh đạo binh lính cần phải hiểu rõ về tình hình thời thế, khéo léo sử dụng binh sĩ, đặt giặc vào tình huống khó khăn và sau đó rút quân về nước.

6. Câu 6 trang 31 SGK Văn 10/2 Cánh diều

Hãy phân tích về nghệ thuật lập luận được tác giả Nguyễn Trãi đã thể hiện ở trong bức thư (từ quan niệm về thời thế, chỉ rõ về âm mưu và tình thế của đối phương, vạch ra được các nguyên nhân có thể dẫn đến được sự thất bại của chúng, tới việc đưa ra được các giải pháp kết thúc chiến tranh) để có thể làm rõ chiến lược "mưu phạt, tâm công" của nghĩa quân Lam Sơn khi trong cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược đất nước.

Lời giải chi tiết:

Về phía nghệ thuật lập luận của tác giả:

  • Nguyễn Trãi trong "Thư dụ Vương thông" đã xây dựng một lập luận chặt chẽ. Ông bắt đầu bằng quan điểm rằng sử dụng binh phải hiểu biết về thời và thế. Sau đó, ông phân tích tình hình của quân Vương Thông ở thành Đông Quan, chỉ ra rằng việc bại trận là không thể tránh khỏi. Cuối cùng, ông khuyên bảo rằng rút quân về nước sẽ mang lại lợi ích lớn hơn.

  • Bức thư không chỉ đơn thuần là biểu đạt những lý lẽ mà còn là sự thể hiện thái độ khinh bỉ và xỉ mắng, một cách vạch mặt quân địch và đánh vào niềm hy vọng của họ vào viện binh. Cuối cùng, nó còn khiêu khích đối phương bằng cách sỉ nhục và thách đánh, để làm rõ uy thế của quân ta.

  • Tác giả không chỉ dùng những lí lẽ mà còn các câu từ vỗ về, hứa hẹn tạo được điều kiện cho giặc có thể rút lui làm cho chúng bị mềm lòng.

Sổ tay ngữ văn chính là bí kíp giúp các em học văn dễ dàng hơn. Rất nhiều tips học văn hiệu quả chỉ được bật mí trong cuốn sổ tay này thôi đấy. Đăng ký ngay để nhận thật nhiều ưu đãi nhé!

7. Câu 7 trang 32 SGK Văn 10/2 Cánh diều

Phân tích về một số những từ ngữ, hình ảnh ở trong những bức thư để làm nổi bật lên được tư thế, niềm tin, ý chí và tinh thần đầy yêu chuộng hòa bình của thế hệ cha ông ta trước những kẻ thù xâm lược

Trả lời: 

  • Chỉ rõ về sự thất bại của quân địch, khẳng định được thế tất thắng của quân ta ta (sáu cớ bại vong).

  • Khuyên dụ quân địch đầu hàng, mở ra đường để thoái lui cho đối phương: "sửa sang cầu cống, mua sắm tàu thuyền, thuỷ lục hai đường, tùy theo ý muốn; quân ra khỏi bờ cõi, muôn phần bảo đảm được yên ổn".

8. Câu 8 trang 32 SGK Văn 10/2 Cánh diều

Bức thư giúp em hiểu biết thêm điều gì về tư tưởng và tài năng của Nguyễn Trãi?

Trả lời:

Qua bài "Thư dụ Vương Thông", một lần nữa, giống như một đòn đánh mạnh vào kế hoạch giữ quân trong thành, chờ viện binh sang để phản công quân ta của tướng lính và binh lính nhà Minh. Bức thư đã thể hiện một tài nghệ nghị luận xuất sắc của Nguyễn Trãi trong lịch sử văn học dân tộc.

PAS VUIHOCGIẢI PHÁP ÔN LUYỆN CÁ NHÂN HÓA

Khóa học online ĐẦU TIÊN VÀ DUY NHẤT:  

⭐ Xây dựng lộ trình học từ mất gốc đến 27+  

⭐ Chọn thầy cô, lớp, môn học theo sở thích  

⭐ Tương tác trực tiếp hai chiều cùng thầy cô  

⭐ Học đi học lại đến khi nào hiểu bài thì thôi

⭐ Rèn tips tricks giúp tăng tốc thời gian làm đề

⭐ Tặng full bộ tài liệu độc quyền trong quá trình học tập

Đăng ký học thử miễn phí ngay!!

 

Qua bài viết này, VUIHOC đã cung cấp cho các em chi tiết bài soạn bài Tự đánh giá Thư dụ Vương Thông lần nữa trong sách Cánh diều 10 tập 2. Hi vọng rằng những gợi ý, hướng dẫn của bài soạn có thể giúp các em nắm được những ý chính cũng như trau dồi được nội dung kiến thức. Để học nhiều hơn các kiến thức của những môn học khác thì các em hãy nhanh tay truy cập vào website vuihoc.vn hoặc đăng ký khóa học với các thầy cô giáo của VUIHOC ngay bây giờ nhé!

>> Mời bạn tham khảo thêm: 

Banner afterpost lớp 10
| đánh giá
Bình luận
  • {{comment.create_date | formatDate}}
Hotline: 0987810990