img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?

Bài học toán lớp 3 làm quen với thống kê số liệu

Tác giả Minh Châu 10:45 18/03/2020 28,925 Tag Lớp 3

Toán lớp 3 làm quen với thống kê số liệu là bài toán quan trọng ở tiểu học. Học tốt dạng toán này sẽ giúp trẻ có tư duy logic, biết phân tích số liệu.

Bài học toán lớp 3 làm quen với thống kê số liệu

Toán lớp 3 làm quen với thống kê số liệu là bài toán quan trọng ở tiểu học. Học tốt dạng toán này sẽ giúp trẻ có tư duy logic, biết phân tích số liệu.

Xem thêm:

1. Làm quen với thống kê số liệu 

1.1 Dãy số liệu là gì?

Dãy số liệu

Dãy số liệu là các số được thống kê và viết theo hàng.

Ví dụ:

 • - Viết các số viên bi của bốn bạn ta được dãy số liệu:

10 viên; 5 viên; 8 viên; 12 viên.

 • Viết các các số đo chiều cao của năm bạn ta được dãy số liệu:

135 cm; 120 cm; 144 cm; 122 cm; 150 cm.

1.2 Bảng số liệu là gì? 

Bảng số liệu là các số liệu được ghi dưới dạng bảng.

Bảng số liệu

Ví dụ:

 •  Bảng số liệu số ki - lô - gam thóc bán được trong 3 ngày:

              Ngày          

         1       

        2         

         3         

   Số thóc

      50

 65

 40

 • Bảng số liệu số gà của 4 gia đình:

Gia đình

  Bác Lan   

Bác Huyền

   Bác Nga  

  Bác Hồng

Số con gà

12

14

18

10

 

2. Nội dung bài học làm quen với thống kê số liệu

2.1 Thứ tự và số hạng trong dãy số liệu

Tìm hiểu thứ tự và số hạng trong dãy số liệu.

Ví dụ: 

Dãy số liệu số bút của các bạn Trang; Huyền; Hiền: 3; 4; 6

 • Dãy số liệu trên có 3 số hạng
 • Số thứ nhất là 3; Số thứ 2 là 4; Số thứ ba là 5

2.2 Hàng và cột trong bảng số liệu

Tìm hiểu ý nghĩa các hàng, các cột trong bảng số liệu.

Ví dụ:

Bảng số liệu số mét vải mẹ An bán được trong ba tuần:

    Tuần      

    Tuần 1   

    Tuần 2   

     Tuần 3   

Số vải

      50

48

60

Trong bảng số liệu trên:

 • Hàng ngang trên chỉ thứ tự các tuần;
 • Hàng ngang dưới chỉ số vải mẹ An bán được của từng tuần. 

Các cột được hiểu là số vải mẹ An bán được tương ứng với mỗi tuần:

 • Tuần 1 mẹ An bán được 50 mét vải.

 • Tuần 2 mẹ An bán được 48 mét vải.

 • Tuần 3 mẹ An bán được 60 mét vải.

3. Bài tập làm quen với thống kê số liệu

3.1 Đọc số liệu trong dãy số liệu, bảng số liệu

Quan sát dãy số liệu rồi đọc các thông tin trong dãy số liệu, bảng số liệu.

Ví dụ 1: Ba bạn Hoàng, Trung, Hiếu có số kẹo lần lượt là: 12 chiếc; 10 chiếc; 15 chiếc.

Số kẹo của bạn Trung là bao nhiêu?

Trả lời: 

Theo dãy số liệu ta có số kẹo của Trung là 10 chiếc.

Ví dụ 2: Bảng số liệu số cây 3 lớp trồng được:

    Lớp

     3A      

        3B     

      3C        

Số Cây

      30

        34

      31

Số cây lớp 3C trồng được là bao nhiêu?

Trả lời:

Theo bảng số liệu ta có số cây lớp 3C trồng được là 31 cây.

3.2 So sánh và tính toán các số liệu trong dãy số liệu, bảng số liệu

Quy tắc: Trong quá trình học toán lớp 3 về thống kê số liệu cần nắm chắc quy tắc "Đọc và so sánh các số trong dãy số liệu, bảng số liệu".

Ví dụ 1:

Ba bạn An, Nam, Yến có chiều cao lần lượt là 160 cm; 123 cm; 145 cm.

Chiều cao của bạn cao nhất nhỏ hơn chiều cao của bạn thấp nhất bao nhiêu?

Trả lời:

Bạn cao nhất là An, chiều cao 160 cm.

Bạn thấp nhất là Nam, chiều cao 123 cm.

Chiều cao của An hơn chiều cao của Nam số xăng-ti-mét là:

160 – 123 = 37 (cm)

Đáp số: 37 cm

Ví dụ 2: Cho bảng số liệu số vở của 4 bạn:

       Bạn     

       Mai     

      Trang     

       Yến     

     Quang   

     Số vở

       5

         6

        4

        9

Tổng số vở của bạn có nhiều vở nhất và bạn có ít vở nhất là bao nhiêu?

Trả lời:

Bạn có nhiều vở nhất là Quang, số vở của Quang là: 9 quyển.

Bạn có ít vở nhất là Yến, số vở của Yến là: 4 quyển.

Tổng số vở của Yến Và Quang là:

9 + 4 = 13 (quyển)

Đáp số: 13 quyển.

3.3 Hoàn thành dãy số liệu, bảng số liệu

Quy tắc: Dựa vào số liệu đã cho để hoàn thành dãy số liệu, bảng số liệu.

Ví dụ 1: Cho số điểm kiểm tra của Hà là 10 điểm; Lan 8 điểm; Trà 9 điểm.

Hoàn thành dãy số liệu về điểm của Lan; Hà; Trà: 8;...;...

Trả lời:

Dãy số liệu về điểm của Lan; Hà; Trà: 8; 10; 9.

Ví dụ 2: Cho số cân nặng của các bạn Nam; Việt; Hoàng lần lượt là 32 kg; 43 kg; 29 kg.

Điền số thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện bảng sau:

Bạn

      Nam       

      Việt     

      Hoàng  

Cân nặng

     

Trả lời:

Dựa vào số liệu đã cho ta có bảng số liệu:

     Bạn

      Nam       

      Việt       

      Hoàng  

Cân nặng

       32

       43

        29

 

Ba dạng toán nói trên là những bài tập hay gặp nhất trong toán lớp 3 làm quen với thống kê số liệu. Để trẻ luyện tập thêm về các dạng bài này, các bậc phụ huynh có thể tham khảo thêm một số bài tập sau đây. 

3. Bài tập về thống kê số liệu lớp 3

Bài 1: Cho dãy số : 12; 15; 19; 50; 61;23. Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

A. Dãy số trên có bao nhiêu số hạng:

a) 2

b) 5

c) 4

d) 6

B. Số thứ ba trong dãy số là:

a) 12

b) 19

c) 15

d) 50

C. Số lớn nhất trong dãy số là:

a) 50

b) 61

c) 23

d) 19

Bài 2: Cho bảng số liệu học sinh giỏi của 3 lớp:

Lớp

      3A      

       3B    

       3C     

Số học sinh giỏi

7

8

5

Điền vào chỗ trống:

a) Số học sinh giỏi của lớp 3A là:...

b) Lớp có nhiều học sinh giỏi nhất là lớp:...

c) Tổng số học sinh giỏi của cả 3 lớp là:...

Bài 3: Biết số cây lớp khối 3 trồng được trong đợt tình nguyện là 45 cây, khối lớp 4 trồng được 60 cây, khối lớp 5 trồng được 40 cây. Dựa vào số liệu đã cho, hãy hoàn thành bảng sau và cho biết khối lớp trồng được ít cây nhất?

Khối lớp

        3       

      4        

        5       

Số cây 

     

 

Đáp án: 

Bài 1: 

A. d) 6

B. b) 19

C. b) 61

Bài 2:

Số học sinh giỏi của lớp 3A là: 7

Lớp có nhiều học sinh giỏi nhất là lớp: 3B

Tổng số học sinh giỏi của cả 3 lớp là: 20

Bài 3:

Khối lớp

        3       

        4       

        5      

Số cây 

45

60

40

Khối lớp trồng được ít cây nhất là khối lớp 5.

Toán lớp 3 làm quen với thống kê số liệu sẽ trở nên vô cùng đơn giản nếu trẻ được học một cách bài bản và được luyện tập thường xuyên. Hãy đón chờ những bài học thú vị tiếp theo trên vuihoc.vn nhé!

| đánh giá
Bình luận
 • {{comment.create_date | formatDate}}
Hotline: 0987810990