img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?

Cô Đàm Phương Anh


ảnh của Cô Đàm Phương Anh
Công việc: Giáo viên Tiếng Việt
Nơi làm việc: Nhà Trường VUIHOC

Cô Đàm Phương Anh với hơn 3 năm kinh nghiệm giảng dạy, phong cách giảng bài đơn giản, dễ hiểu, cô Phương Anh đã giúp nhiều học sinh thêm yêu môn Tiếng Việt.

Giáo viên khác

Hotline: 0987810990