img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?

Cô Lê Phương Thảo


ảnh của Cô Lê Phương Thảo
Công việc: Giáo Viên Toán
Nơi làm việc: Nhà Trường VUIHOC

Năng động, nhiệt huyết và đổi mới là những điều các học viên sẽ được thấy ở cô Thảo. Cô định hướng cho các em về cách tư duy để tìm ra lời giải chính xác, chứ không đơn giản là cung cấp bài giải một cách khô khan, rập khuôn và máy móc.

Giáo viên khác

Hotline: 0987810990