img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?

Cô Trịnh Mai Hương


ảnh của Cô Trịnh Mai Hương
Công việc: Giáo viên Tiếng Việt
Nơi làm việc: Nhà Trường VUIHOC

Cô Trịnh Mai Hương với hơn 3 năm kinh nghiệm giảng dạy, phong cách dạy dễ hiểu, đơn giản, cô Hương đã thổi niềm đam mê môn học Tiếng Việt cho rất nhiều thế hệ học sinh.

Giáo viên khác

Hotline: 0987810990