img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?

Cô Lê Thị Tươi


ảnh của Cô Lê Thị Tươi
Công việc: Giáo viên Sinh Học
Nơi làm việc: Trường đại học sư phạm Hà Nội

Cô Lê Thị Tươi đã tốt nghiệp Tiến sĩ Sinh học, phong cách giảng truyền cảm, sinh động đã thổi niềm đam mê Sinh học cho nhiều thế hệ học sinh

Giáo viên khác

Hotline: 0987810990