img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?

Cô Phạm Thu Hà


ảnh của Cô Phạm Thu Hà
Công việc: Trợ giảng
Nơi làm việc: Đại học Thủ Đô HN

Năng động, nhiệt huyết và đổi mới là những điều các học viên sẽ được thấy ở cô Hà. Cô định hướng cho các em về cách tư duy để tìm ra lời giải chính xác, chứ không đơn giản là cung cấp bài giải một cách khô khan, rập khuôn và máy móc.

Giáo viên khác

Hotline: 0987810990