img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?

Cô Lê Thúy Vân


ảnh của Cô Lê Thúy Vân
Công việc: Giáo viên Toán
Nơi làm việc: Trường Tiểu Học Nam Thành Công

Cô Lê Thúy Vân với hơn 24 năm kinh nghiệm giảng dạy, là giáo viên dạy giỏi cấp thành phố và nhiều lần tham gia tập huấn tại trung tâm Toán Học của Đông Nam Á.

- Học vấn: Cử nhân đại học Sư phạm Hà Nội

- Đơn vị công tác: trường tiểu học Nam Thành Công

- Kinh nghiệm: 24 năm giảng dạy môn Toán

- Thành tích:

+ Giáo viên dạy Giỏi thành phố.

+ Nhiều lần tham gia tập huấn tại trung tâm Toán học của Đông Nam á (ở Malaisia và Indonexia) Semeo recsam và Semeo Quitep.

- Phương pháp giảng dạy: Phương pháp giảng dạy ngắn gọn, dễ hiểu, đánh thẳng vào kiến thức trọng tâm giúp học sinh nắm vững kiến thức nền tảng.

Giáo viên khác

Hotline: 0987810990