img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?

Cô Nguyễn Thị Diệu Linh


ảnh của Cô Nguyễn Thị Diệu Linh
Công việc: Giáo viên Toán
Nơi làm việc: Nhà Trường VUIHOC

Cô Nguyễn Thị Diệu Linh với hơn 2 năm kinh nghiệm giảng dạy, phong cách giảng bài đơn giản, dễ hiểu, cô Linh đã giúp nhiều học sinh thêm yêu môn Toán.

Giáo viên khác

Hotline: 0987810990