Thầy Nguyễn Huy Tiến


ảnh của Thầy Nguyễn Huy Tiến
Công việc: Giáo viên Vật Lý
Nơi làm việc: vuihoc.vn

Với kinh nghiệm luyện thi THPT QG nhiều năm, thầy đã cùng hàng ngàn học sinh đỗ các trường TOP như Ngoại thương, Bách Khoa,.. với số điểm cao vượt trội.

Với kinh nghiệm luyện thi THPT QG nhiều năm, thầy đã cùng hàng ngàn học sinh đỗ các trường TOP như Ngoại thương, Bách Khoa,.. với số điểm cao vượt trội.

Giáo viên khác