img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?

Thầy Phạm Bá Quỳnh


ảnh của Thầy Phạm Bá Quỳnh
Công việc: Giáo Viên Toán
Nơi làm việc: Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Thầy Phạm Bá Quỳnh với hơn 16 năm kinh nghiệm giảng dạy, là giáo viên dạy giỏi cấp thành phố, đã đào tạo hàng nghìn học sinh đạt giải các cuộc thi Toán trong và ngoài nước.

- Học vấn: Thạc sĩ Toán tại Pháp

- Đơn vị công tác: THCS Nguyễn Trường Tộ, Đống Đa, Hà Nội

- Kinh nghiệm: 15 năm

- Thành tích:

+ Bằng khen của chủ tịch UBND Thành Phố Hà Nội

+ Đào tạo học sinh giỏi tỉnh Hải Dương, học sinh giỏi thành phố Hà Nội

+ Nhiều năm tham gia đào tạo học sinh thi vào chuyên, thi học sinh giỏi Thành phố. Hàng năm đều có học sinh đạt giải Nhất, nhì, ba cấp thành phố

+ Sáng kiến kinh nghiệm cấp thành phố Môn Toán về ứng dụng số chính phương, ứng dụng định lý Talet trong giải toán,

- Phong cách giảng dạy: Dẫn dắt, gợi mở để con chủ động tư duy, hình thành thói quen tự phân tích, tổng hợp, giải quyết vấn đề.

Giáo viên khác

Hotline: 0987810990