Cô Nguyễn Thị Kim Oanh


ảnh của Cô Nguyễn Thị Kim Oanh
Công việc: Giáo viên Hoá học
Nơi làm việc: vuihoc.vn

Không chỉ truyền đạt cho các em phương pháp học hay, cách làm bài thi tốt, cô còn dạy cho các em nhiều bài học có ý nghĩa trong cuộc sống.

- Có kinh nghiệm trong việc lên kế hoạch giảng dạy, soạn giáo án, xây dựng lộ trình học cho các nhóm đối tượng học sinh khác nhau và quản lí lượng học sinh lớn

- Kỹ năng giảng bài, chuẩn bị giáo án, nắm bắt tâm lý học sinh

- Có khả năng tạo động lực, truyền cảm hứng cho học sinh

Giáo viên khác