img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?

Cô Cao Việt Anh


ảnh của Cô Cao Việt Anh
Công việc: Giáo viên Lịch Sử - Đánh giá Năng lực.
Nơi làm việc: Trường Trung học phổ thông Vinschool

Lấy học sinh làm trung tâm, dạy học theo hướng phát triển năng lực. Giáo dục học sinh thành những công dân toàn cầu trong tương lai.

1. Thông tin giáo viên

- Họ và tên: Cô Cao Việt Anh 

- Nơi công tác: Trường THPT Vinschool 

- Môn dạy: Lịch sử

- Học vị: Thạc sĩ Sư phạm Lịch sử

2. Đôi nét về Giáo viên 

- Sở thích: Đọc sách:
+ Mỗi tháng đọc 2 quyển sách về giáo dục, văn hoá, kĩ năng...
+ Xem phim: Yêu thích phim tình cảm, giáo dục, trẻ em...

- Kinh nghiệm giảng dạy: 

+ Giáo viên giảng dạy môn Lịch sử hệ Chuẩn và hệ Nâng cao
+ Giáo viên chủ nhiệm
+ Nhóm trưởng chuyên môn nhóm Lịch sử (2020)

Giáo viên khác

Hotline: 0987810990