img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?

Cô Nguyễn Ngọc Ánh


ảnh của Cô Nguyễn Ngọc Ánh
Công việc: Giáo viên Tiếng Việt
Nơi làm việc: Nhà Trường VUIHOC

Cô Nguyễn Ngọc Ánh với hơn 3 năm kinh nghiệm giảng dạy, phong cách giảng bài đơn giản, dễ hiểu, cô Ánh đã giúp nhiều học sinh thêm yêu môn Tiếng Việt.

Giáo viên khác

Hotline: 0987810990