img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?

Cô Hoàng Thị Mỹ Hạnh


ảnh của Cô Hoàng Thị Mỹ Hạnh
Công việc: Giáo Viên Toán
Nơi làm việc: Nhà Trường VUIHOC

Cô Hoàng Thị Mỹ Hạnh với hơn 3 năm kinh nghiệm dạy khối lớp 2, 3 tại trường công lập và 2 năm kinh nghiệm dạy toán tư duy tại môi trường quốc tế, cô sẽ định hướng cho các em về cách tư duy để tìm ra lời giải chính xác, chứ không đơn giản là cung cấp bài giải một cách khô khan, rập khuôn và máy móc.

Giáo viên khác

Hotline: 0987810990