img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?

Thầy Hoàng Tuấn Nghĩa


ảnh của Thầy Hoàng Tuấn Nghĩa
Công việc: Giáo viên Toán
Nơi làm việc: Trường THPT Việt Đức

Tốt nghiệp loại Giỏi chuyên ngành Sư Phạm Toán học hệ Tài Năng - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Thạc sĩ Toán Ứng dụng - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Với niềm yêu thích và tâm huyết với nghề thầy luôn nhiệt tình hướng dẫn học sinh và rèn luyện để có tư chất tốt nhất.

Giáo viên khác

Hotline: 0987810990