img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?

Cô Nguyễn Thị Thu


ảnh của Cô Nguyễn Thị Thu
Công việc: Trợ giảng
Nơi làm việc: Học Viện Y Dược Học Cổ Truyền Việt Nam

Năng động, nhiệt huyết và đổi mới là những điều các học viên sẽ được thấy ở cô Thu. Với kinh nghiệm hơn 3 năm gia sư toán tiểu học, cô định hướng cho các em về cách tư duy để tìm ra lời giải chính xác, chứ không đơn giản là cung cấp bài giải một cách khô khan, rập khuôn và máy móc.

Giáo viên khác

Hotline: 0987810990