img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?

Cô Nguyễn Thùy Linh


ảnh của Cô Nguyễn Thùy Linh
Công việc: Giáo viên Vật Lý
Nơi làm việc: Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam

Cô Nguyễn Thùy Linh với hơn 5 năm kinh nghiệm giảng dạy, phong cách giảng bài đơn giản, dễ hiểu, cô Linh đã giúp nhiều học sinh thêm yêu môn Vật Lý .

Giáo viên khác

Hotline: 0987810990