img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?

Thầy Vitalii Turytskyi


ảnh của Thầy Vitalii Turytskyi
Công việc: Giáo viên Tiếng Anh
Nơi làm việc: VuihocTiengAnh

Quốc tịch: Anh
Chứng chỉ: Tesol 120
Thầy Vitalii nổi tiếng với cách truyền đạt sinh động dễ hiểu, giàu hiểu biết và sẵn sàng khơi nguồn cảm hứng học tiếng Anh.

Giáo viên khác

Hotline: 0987810990